Bilvärdering – värdera bilen gratis genom Bilpriser

I KVD-koncernen ingår Sveriges största värderingssajt bilpriser.se, där vi erbjuder företag och privatpersoner bilvärderingar online och manuellt. Hos oss på Bilpriser kan du vara säker på att värderingen av bilen är korrekt, trovärdig och dagsfärsk. Detta eftersom vi värderar bilen efter bilmodellens unika värdeutvecklingskurva och dessutom tar hänsyn till statistik och aktuella försäljningspriser.

Varderingstjanster
Varderingstjanster

Värdering av din bil direkt genom ditt regnr

För oss är det en självklarhet att alla bilägare ska kunna veta vad bilen är värd idag och framöver. Därför kan du genom bilpriser.se värdera bilen online, helt gratis. Värderingen gör vi utifrån bilens registreringsnummer och det miltal du anger på bilpriser.se. Bilpriser är Sveriges mest använda verktyg för bilvärdering med över 17 miljoner värderingar per år och vår webbplats bilpriser.se har över 550 000 besökare varje månad. 

Våra bilvärderingar görs utifrån vår databas, där mer än 15 000 olika bilmodeller och 200 000 modellversioner finns registrerade. Alla bilmodeller har unika värdeutvecklingskurvor och viss utrustning påverkar vad din bil är värd. Vid uträkningen av värdet på en begagnad bil utgår vi från statistik, prognoser och dagsaktuell försäljningsstatistik från kvdbil.se samt bytbil.com. På så vis kan vi säkerhetsställa att våra bilvärderingar är korrekta. När nya bilmodeller lanseras läggs dessa manuellt in i databasen så att våra kunder och besökare kan få en gratis värdering även på denna bilmodell.

För att värdera din bil genom ditt registreringsnummer, besök bilpriser.se. Om du är intresserad av att sälja bilen du värderat, knappa in ditt registreringsnummer  hos Kvdbil så tar vi hand om hela bilaffären åt dig. 

För att besöka Bilpriser.se, klicka här.

Bilpriser PRO - Bilvärdering för smarta företag

För bilhandlare, finansbolag, försäkringsbolag och andra professionella användare är korrekta bilvärderingar en essentiell del för verksamheten. Detta eftersom man vill värdera, köpa in och/eller sälja bilar till rätt pris. För företag har vi därför utvecklat Bilpriser PRO – en betaltjänst via abonnemang där man genom en enkel inloggning får tillgång till bilvärderingar som också tar hänsyn till många fler faktorer än den gratis värdering av bilen som privatpersoner erbjuds på bilpriser.se. Exempelvis kan man få tillgång till prisfilter, inbytespriser och framtida prognostiserade värden för restvärdekalkyler. 

Är du företagare och vill testa vår abonnemangstjänst för utökade fordonsvärderingar, besök, klicka här. Om du önskar kan du testa tjänsten gratis under 30 dagar. 

Värderingsintyg och manuella värderingar

Om en tjänste- eller företagsbil ska byta ägare och inte säljs på den öppna marknaden behöver bilen värderas och ett intyg för vad bilen är värd, upprättas. Detta för att utköpet av bilen ska ske riktigt ur ett juridiskt och skattemässigt perspektiv.

För den som vill köpa ut en tjänste- eller förmånsbilen från sin arbetsgivare, erbjuder vi på Bilpriser bilvärdering med ett manuellt utlåtande: Bilpriser Intyg. Värderingen av bilen görs då av en värderingsman som är förordnad av Handelskammaren och ett intyg för vad bilen är värd upprättas. Intyget garanterar en skattejuridisk korrekt bilvärdering.  

Förutom själva värderingen av bilen kan Bilpriser också hjälpa företaget som bilen ska säljas från, att hantera all administration kring försäljningen. Det underlättar för såväl företaget som för den anställde. Bilpriser gör även besiktningar och värderingar vid tvister och försäkringsärenden. 

För mer information om våra värderingsintyg och manuella bilvärderingar, klicka här.

Värdering av ett stort antal bilar

Bilpriser arbetar sedan många år tillbaka med värdering av hela fordonsstockar, bland annat för finansbolag och banker. Det innebär att vi värderar stora antal bilar, ofta tusentals, i syftet att bedöma bilarnas värde.  För mer information om stock- och vagnparksvärderingar. 

För mer information om hur vi kan värdera stora antal bilar, klicka här

API-tjänster – bilens värdering direkt i ert företagssystem

För vissa företag kan det vara värdefullt att ha värdering av bilar integrerat i sina företagssystem. Alternativt kan det finnas behov av att direkt i affärssystemet veta vilken bilmodell och fabrikat ett registreringsnummer är. Bilpriser levererar idag API-lösningar till flera aktörer, såsom finansbolag och banker, för exempelvis automatisering av kreditprocesser.

Genom att ha en dagligt uppdaterad bildatabas med information om bilars värdering kan man som företag sina kunder förenklade och snabbare processer och tjänster. Exempelvis kan du som finansbolag få en mycket snabb och effektiv hantering av bilfinansieringsverksamheten genom att automatisera själva bilvärderingen.

För mer information om våra API-lösningar och hur du som företag kan integrera bilvärdering samt en modell- och värderingsdatabas till dina system, klicka här

Restvärden och dagsfärska prognoser

Det är väldigt sällan en bil ökar i värde. Och även om det går att säga hur bilar generellt minskar i värde från det att den är ny, beror bilens värdeutvecklingskurva dels på vilken bilmodell det är, samt vilka val och utrustningsalternativ som valts för bilen. Politiska beslut och inte minst konjunktur påverkar också bilars värde.

För att underlätta beslut kring vilka bilar man ska välja till företaget och vilka tillval som lönar sig vid senare avyttring, erbjuder vi företag restvärdeanalyser och prognoser för alla bilmodeller på den svenska marknaden.

För mer information om vårt erbjudande till företag angående bilmodellers värde, kommande restvärde och dagsfärska prognoser om värdeutvecklingen, läs här.