SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Våra villkor

För privatpersoner

För att delta i våra nätauktioner behöver du ta del av våra auktions- och medlemsvillkor. Som privatperson gäller Konsumentköplagen vid köp av bil hos oss, vilket ger dig trygghet i form av ångerrätt i budgivningen och reklamationsrätt vid köp.

Här är våra villkor för privatpersoner i korthet:

 • Har något blivit fel när du la bud hjälper vi dig naturligtvis att justera detta innan nedräkningen påbörjas. För att vi ska kunna justera budet behöver du meddela oss senast 6 timmar innan nedräkningen påbörjas.

 • När auktionen är avslutad behöver du som vinnande budgivare boka tid och hämta bilen inom tre arbetsdagar.

 • När du köper bil genom Kvdbil betalar du, utöver det överenskomna priset för bilen, en förmedlingsavgift. Förmedlingsavgiften för respektive bil finns angiven i bilens presentation/annons på kvdbil.se.

 • En kund kan betala för sitt bilköp genom banköverföring eller Swish. Kvdbil accepterar inte följande betalningsmedel: debitkort, kreditkort, bankkort, kontant betalning, postväxel, check, företagskort eller utländska bankkort.

 • Vid ohederlig budgivning stängs kontoinnehavaren av från att lägga bud och köpa bil på kvdbil.se.

Läs våra fullständiga auktions-, medlems- och köpvillkor för privatpersoner här

För företag

När du deltar i våra nätauktioner som företag gäller särskilda auktions- och medlemsvillkor. Det innebär att du som företag behöver förhålla dig till andra bestämmelser än de privatpersoner som köper fordon genom oss.

Här är våra villkor för företagskunder i korthet:

 • Personbilar och lätta lastbilar genomgår vårt oberoende och utförliga Kvd-test medan tunga fordon, maskiner och fritidsfordon genomgår en enklare visuell dokumentation.

 • Fordon som säljs på plats hos säljaren kan komma att användas fram till genomförd försäljning och upphämtning av köpare.

 • När du köper fordon genom Kvdbil betalar du, utöver det överenskomna priset för fordonet, en förmedlingsavgift.

 • Betalning av överenskommet pris och förmedlingsavgift ska vara Kvdbil tillhanda inom 24 timmar efter avslutad budgivning eller överenskommelse om försäljning till fast pris.

 • Om betalning inte fullföljs debiteras företagskunden förmedlingsavgiften och eventuella omkostnader.

 • Du som företagskund behöver boka tid för hämtning av objektet senast 24 timmar efter auktionsavslut. Om upphämtning sker utan en förbokad tid kommer Kvdbil debitera företaget en administrationsavgift.

 • Kvdbil företräder säljaren och hanterar allt kommunikation med köparen. Köparen har inte rätt att vända sig direkt till säljaren under försäljningen.

 • Vissa fordon kan vara limiterade till att enbart säljas till utvalda länder eller registrerade företag.

 • Om fordonet inte hämtas inom tre (3) arbetsdagar (personbil och lätta lastbilar) eller fem (5) arbetsdagar (tunga fordon, maskiner och fritidsfordon) från dagen för köpet, utgår en förvaringshyra per bil och dag, om inget annat har avtalats mellan Kvdbil och kunden.

 • Det är alltid köparen som ska kontrollera att fordonet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till fordonsbeskrivningen. Detta gäller oavsett fordonstyp. Referera alltid till bilder eller eventuell film för skickbedömning. Det kan finnas andra fel i skick- och funktionsbeskrivning än vad som skrivs på kvd.se.

 • Som köpare är du är ansvarig att följa alla tillämpliga internationella ekonomiska sanktionslagar, förordningar, handelsembargon eller liknande restriktiva.

Läs våra fullständiga auktions-, medlems- och köpvillkor för företag här

ContactIconKontakt