Om Kvdbil

Kvdbil är en vägledande förnyare inom e-handel med begagnade bilar. Tryggare än privathandeln. Mer för pengarna än i traditionella bilhandeln.

Kvdbil.se är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar, årligen säljer vi över 26 000 bilar. Våra kunder, som är privatpersoner, företag och myndigheter både säljer och köper bilar genom oss. Vi testar, värderar, fotograferar och beskriver alla bilar innan de läggs upp till försäljning via auktion på Kvdbil.se. I KVD-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag Bilpriser med värderingssajten bilpriser.se samt kvdpro.com, en marknadsplats för maskiner och tunga fordon.

Vi säljer inga egna bilar utan förmedlar andras, vilket ger oss en oberoende ställning som möjliggör att vi tar vara på både köparens och säljarens intressen. Vi på Kvdbil tar hand om hela din affär när du ska sälja din bil, du slipper allt jobb och får pengarna på kontot. Och för våra köpande kunder hjälper vi till med allt pappersarbete och erbjuder fördelaktiga billån, garantier och försäkringar. Hela köp- och säljprocessen är fullständigt transparant, båda parter kan följa budgivningen i realtid och omedelbart se när ett nytt bud läggs. På så vis gör vi på Kvdbil försäljningsprocessen enkel, riskfri och lönsam för våra kunder.

Kvdbil – En skönare bilaffär

Vår historia

KVD grundades år 1991 som Kvarndammen med fyra anställda. Idag arbetar över 180 personer på KVD och vi förmedlar årligen över 26 000 bilar.

 • 1991: KVD grundas under namnet Kvarndammen, av fyra konsulter vars affärsidé var att, i ett samhälle i ekonomisk kris, hjälpa finansbolag och banker att sälja ut befintliga leasingbilar samt att ta hand om återtag, värderingar och försäljning av konkursbon. Verksamheten var vid denna tidpunkt fokuserad på Västsverige.

 • 1994: Verksamheten expanderar och nu erbjuds företag och myndigheter över hela landet dessa tjänster. Offentliga auktioner hålls varje vecka i lokaler i Kungälv, lokaler som än i dag är Kvdbils huvudkontor.

 • Sent 1990-tal: Allt fler bilar säljs på auktion och en hemsida skapas där listor på auktionsbilarna publiceras.

 • 2000: Nu gör man det möjligt för potentiella köpare att via nätet lägga förhandsbud på auktionerna.

 • 2007: Samtliga objekt som säljs genom KVD säljs nu via nätauktioner och 60 procent av företaget köps nu upp av Sjätte AP-fonden. Fler anläggningar för mottagning och leverans av fordon öppnas runt om i Sverige och kvd.se har nu närmre 200 000 unika besökare varje vecka.

 • 2010: KVD köps av private equity-bolaget Ratos. Allt fler fordon går på export och nu lanseras också kvdauctions.com, som riktar sig till köpare utanför Sveriges gränser.

 • 2017 och framåt: KVD byter namn till Kvdbil och har idag runt 180 anställda och flera anläggningar och inlämningsombud. Genom kvdbil.se säljs årligen nu över 26 0000 begagnade bilar och genom marknadsplatsen kvdpro.com säljs nu cirka 10 000 maskiner och tunga fordon.

Vår miljöpåverkan

Kvdbils affärsidé är att effektivt förmedla begagnade fordon, till förmån för både köpare och säljare. Ett mer effektivt resursanvändande är en förutsättning för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, en utveckling som Kvdbil är med och bidrar till.

Att köpa en begagnad bil genom Kvdbil är lika tryggt som att köpa en ny bil. Alla bilar provkörs och testas objektivt, och dokumentationen är synlig i bilens annons vid försäljningen så att köparen vet bilens faktiska skick. Kvdbils test och rekonditionering har dock en inverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp under testkörningen på cirka 10 km, och rekonditioneringen medför vattenförbrukning och risk för kontanimering av mark. Under 2016 har kartläggningen av KVD-testets och rekonditioneringens miljöpåverkan fortsatt och fokus framåt är att utvärdera utvecklingen och möjliggöra för att dessa moment påverkar miljön så lite som möjligt, samtidigt som kvalitén i utförandet inte påverkas.

Kvdbils energiförbrukning för 2016 var 11 MWh per anställd. I slutet av året stängdes en anläggning på grund av bristande arbetsmiljö och risker med att utveckla fastigheten, ett beslut som framöver minskar vår miljöpåverkan, då denna anläggning värmdes upp med naturgas. På Kvdbil har vi en ambition om att minska energianvändningen och under 2017 kommer långsiktiga mål inom området att sättas upp.

Kultur och värderingar

Vi är en samverkade och kunddriven organisation som ska präglas av att vi är:

 • Nytänkande
 • Omtänksamma
 • Drivande
 • Enkla

Vi jobbar hårt för att uppnå våra mål och vi tar hand om varandra. Vi vet att det är viktigt att nå resultat. Och vi når bättre resultat om vi också har roligt på jobbet!

Bolagsstyrning och styrelse

Kvdbil verkar inom affärsområdena försäljning genom auktion och värderingsverksamhet på internet. I KVD-koncernen ingår marknadsplatserna Kvdbil och Kvdpro samt värderingsföretaget Bilpriser. KVD-koncernen ägs sedan 2010 av private equity-bolaget Ratos.

Årsberättelse 2017
Årsrberättelse 2016

Styrelse

Peter Carrick, Ordförande
Tero Merentie, Ordinarie ledamot
Johan Hemminger, Ordinarie ledamot
Johanna Öberg, Ordinarie ledamot
Lars Johansson, Ordinarie ledamot
Andreas Rosenlew, Ordinarie ledamot
Magnus Ulfsparre, Arbetstagarrepresentant
Fredrik Wilcken, Arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Torbjörn Wik, VD
Henrik Otterstedt, vVD, COO
Olof Andersson, CFO
Per Blomberg, VD KVD Heavy Equipment
Madeleine Fritz, Försäljningschef
Jonas Toftefors, CIO
Karl Danowsky Prytz, CGO
Erik Sellstedt, CSO
Sofia Klingspor, HR-chef
Henrik Littorin, VD Bilpriser

Ägare
Kvdbil ägs av det börsnoterade private equity-bolaget Ratos.

Revisorer
Kvdbils bolagsstämma har valt det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för bolaget.

Code of Conduct
Läs Kvdbils Code of Conduct här (Svenska)
Read Kvdcars Code of Conduct here (English)