SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den [31 oktober 2023].

Policy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi, Kvdbil AB (”Kvdbil”/”vi”) behandlar personuppgifter genom användning av cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på dpo@kvdbil.se.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Cookies

På Kvdbil:s webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, vad vårt syfte är med varje cookie, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på någon av Kvdbil:s webbplatser (www.kvdbil.se eller www.kvdcars.com) automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Kvdbil lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Kvdbil använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. Kvdbil använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Kvdbil:s verksamhet.

Kvdbil samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Kvdbil:s webbplatser:

 • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)

 • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.

 • Operativsystem (Windows, IOS etc.)

 • Besökta sidor på Kvdbil

Kvdbil använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på Kvdbil:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kvdbil så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Kvdbil:s webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Kvdbil:s webbplats.

I tabellen nedan beskrivs vilka enskilda cookies som används på webbplatsen, syftet med användningen av cookien, vilken information cookien sparar, om det är en sessionscookie, långvarig cookie eller tredjepartscookie, hur länge cookien används samt om informationen i cookien delas till något annat företag eller organisation.

CookieAvsändareSyfteLagrad infoVaraktighetDelning
Adform, C, CM, CM14, gads, gca, adtrc, anj, cid, icu, sess, uid, uuid2Adforms.netVisa påminnelser om pågående auktioner på andra siterAnnonser som visats, unikt id. Ingen IP eller personuppgiftC: 21 dygnCM: 1 dygnCM14: 4 dygngads: 18 mån gca: 11 mån adtrc: 14 dygn anj: 3mån cid: 2 mån icu: 2 mån, sess: 1 dygn uid: 2 mån uuid2: 3 månNej
VWO, vwo_uuid_v2Kvdbil.se, (https://vwo.com/)Insamling för bättre upplevelse, mer relevant informationEtt unikt id utan koppling mot användarkonto/IP1 årNej
Google Analytics, ga, gi, utma, utmzKvdbil.se, (www.google.com)Insamling för bättre upplevelse, mer relevant informationEnbart id för anonym webplats-uppföljningga: 2 år, gi: 1 dygnNej
Imbox, cfduid, imbxxHit500imbox.ioMöjlighet till chatt med kundtjänstEnbart id för att hålla ihop eventuella chattar så att samma Kvdbil-medarbetare kan följa hela dialogen1 årNej
5Y6xTNl3Tay6mQ02sgWGo4, 5MuOz5PbqwCSCOyCuAq0Kc, 5nviyfq4UMGwm0yqy4KkKE, 2ykQ3Ya6vOQGi20wOCIcuwKvdbil.seCookies som krävs för att kvdbil.se ska fungera, Hålla koll på godkända cookies, Hålla koll på meddelanden som visats och doltsOm cookies är godkända, om meddelanden visats,visa då inte igen1 årNej
Contentful, gid, intercom-session-xxxx, utmxx, cf_first_visit, insp_targlpt, insp_wid, insp_slim, insp_nv, utmx, insp_targlpu, insp_norec_sess, ga, visid_incap_678149, sp_id.ad18, cf_experiment, intercom-lou-k62e90m5, ajs_anonymous_id, ajs_groContentFul (www.contentful.com)CMS – redaktionellt innehåll på webben så att rätt information visas beroende på språk och om det är intern/extern användareUnikt id och information om när information hämtades senast6 månaderNej

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Genom att använda Kvdbils webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar eller via kvd.se och cookieinställningar som återfinns i sidfoten. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kvdbil:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ytterligare information

Vänligen kontakta Kvdbil på följande e-mailadress om du har frågor om denna webbplatspolicy kundcenter@kvdbil.se.

Kvdbils personuppgiftsbehandling

Kvdbil AB org. nr 556746-1180, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg, telefonnummer 010-167 30 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Kvdbil samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Kvdbils webbplats, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med intresseanmälan, registrering av medlemskap eller lämnande av uppgifter på Kvdbil:s webbplatser. De personuppgifter som Kvdbil behandlar är namn, e-postadress, adress, sälj- samt köphistorik (inkl. betal- och budhistorik), IP-adress och telefonnummer. Kvdbil lagrar budhändelser i syfte att följa marknadsutvecklingen då det gäller bilpriser samt att skydda både köpare och säljare från budgivning som ej främjar auktionsförfarandet.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats med tillhörande tjänster och att säkerställa att den information som kan komma att skickas till dig är relevant för dig som medlem och i enlighet med de ändamål som anges i tabellen ovan. Kvdbil behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen på grundval av ditt samtycke till användningen av cookies och till den personuppgiftsbehandling som är kopplad därtill.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom att lösenord inte kan läsas av någon på Kvdbil och att glömda lösenord enbart kan återställas genom e-post med en specifik återställningslänk. Lösenord är hashade vilket innebär att de inte går att räkna ut baklänges. All kommunikation både externt från Kvdbil och internt mellan system är krypterad. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Kvdbil inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som medlem. Du har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till dpo@kvdbil.se eller per post till den adress som anges nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Kvdbil:s systemlösningar.

Till Dataskyddsombud Kvdbil AB Kilsgatan 4 411 04 Göteborg

Om du är missnöjd över hur Kvdbil behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

Ändringar i webbplatspolicyn

Kvdbil förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Kvdbil:s webbplatser.

Integritets- och säkerhetspolicy

Personuppgifter

Kvdbil värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Kvdbils avsikt att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I samband med att du ingår avtal om privatbilsförsäljning kommer Kvdbil att behandla personuppgifter om dig. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Kvdbil samlar in och hur denna används. Genom att acceptera avtal för privatbilsförsäljning så bekräftar du att du har informerats om behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Mer information avseende vår personuppgiftsbehandling när du besöker vår webbplats hittar du på https://www.kvd.se/webbplatspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Kvdbil AB (”Kvdbil”/”vi”), org. nr 556746-1180, med adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg, telefonnummer 010-167 30 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifter?

Kvdbil behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i tabellerna nedan. För varje ändamål måste Kvdbil basera sin behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning där Kvdbil eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund som Kvdbil baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Lagringsperioder och ändamål:

 • Medlemskap och personligt konto: Anonymiseras efter 8 år (innevarande år plus 7 år).

 • Kund till Kvdbil AB: Anonymiseras efter 8 år (innevarande år plus 7).

 • Budgivare: Anonymiseras 8 år efter senaste bud (innevarande år plus 7).

 • Prospect/Lead: Anonymiseras efter 6 månader.

 • Prospekt/Lead vid inskrivning men avtal ej signerat: Anonymiseras efter 2 år.

 • Marknads- och kundundersökningar: Anonymiseras efter 2 år.

 • Utvärdering och utveckling av verksamheten: Anonymiseras efter 2 år.

 • Nyttjande av tjänster: Anonymiseras efter 8 år (innevarande år plus 7) efter senaste nyttjande av våra tjänster och i övrigt den lagringstid som krävs enligt lag.

 • Marknadsföring: Till dess att tjänsten eller prenumerationen sägs upp.

Ändamål: Skapa och administrera medlemskap/personligt konto

Behandlingar som utförs

 • Använda de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera ditt medlemskap i Kvdbil som gör det möjligt för dig att ta del av Kvdbils tjänster.

 • Skapandet av inloggningsfunktion och verifiera användare vid inloggning.

 • Säkerställa identitet

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.

 • Personnummer.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).

Rättslig grund: Fullgörande av medlemsavtalet.
Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det medlemsavtal som vi ingått i och med att du väljer att bli medlem.

Ändamål: Utförande av uppdrag

Behandlingar som utförs

 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar).

 • Förberedelse och administration av auktioner.

 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

 • Säkerställa identitet.

 • Kontakt vid mäklartjänster.

 • tecknande av försäkringar och garantier.

 • Tecknande av avtal.

 • Transport av fordon.

 • Betalning och fakturering.

 • Kontroll och lösen av kreditskuld.

 • Upphävande av leasingavtal.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.

 • Personnummer.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn)

 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik.

 • Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer och kontokortsuppgifter).

 • Fordonsuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).

 • Skulder och krediter hänförliga till fordonet.

 • Kvarvarande leasingperiod

Rättslig grund: Fullgörande av avtalet.
Denna insamling krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal som vi ingått i och med att du anlitat oss att utföra våra tjänster.

Ändamål: Utförande av marknads- och kundundersökningar

Behandlingar som utförs

 • Utföra kundundersökningar.

 • Ta fram och analysera resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).

 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik.

 • Fordonsuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).

Rättslig grund: *Intresseavvägning *
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra marknads- och kundundersökningar.

Lagringsperiod: Uppgifterna kommer att behandlas under 2 år efter att kundundersökningen genomfördes.

Ändamål: Utvärdering och utveckling av verksamheten

Behandlingar som utförs

 • Sammanställa statistik av användandet av våra tjänster utifrån de personuppgifter som samlas in för ändamålet.

 • Utvärdera, utveckla och förbättra upplevelsen av vår tjänst.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer och användarnamn).

 • Köp- och säljhistorik, inklusive betal- och budhistorik.

 • Fordonsuppgifter (registreringsnummer, märke och modell).

Rättslig grund:Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla våra tjänster.

Ändamål: För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs

 • Bokföring av ekonomiska transaktioner.

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.

 • Personnummer.

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer och ort).

 • Användaruppgifter för ditt medlemskonto (kundnummer, användarnamn och lösenord).

 • Betalhistorik.

 • Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer och kontokortsuppgifter).

Rättslig grund: Intresseavvägning
Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och du kan således inte nyttja Kvdbils tjänster.

Vi använder endast personuppgifter som är relevanta i varje enskilt fall för bokföring och för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för att hantera kundklagomål. Denna behandling av dina personuppgifter är baserad på vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt hantera kundklagomål.

Ändamål: Marknadsföring

Behandlingar som utförs

 • Regelbundna utskick samt transaktionsinformation sker via telefon och/eller mailledes till Medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter. Medlemsutskick och nyhetsbrev skickas med Kvdbil som avsändare och innehåller information från Kvdbil och samarbetspartners. För detaljerad information kring medlemskapet, se våra villkor här.

 • Personalisering samt utskick av information via 3:e partverktyg mha cookies

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • E-postadress

Rättslig grund: Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra marknadskommunikation.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Kvdbil behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig när du blir medlem hos oss, på annat sätt ingår avtal avseende våra tjänster eller i övrigt använder våra tjänster eller vår webbplats. Kvdbil behandlar vidare personuppgifter som är inhämtade från Transportstyrelsens register samt från det finansbolag där du är kund. Uppdatering av dina personuppgifter sker från Statens Personadressregister (SPAR) via Bisnode.

Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

För att vi ska kunna uppfylla de ändamål som framgår ovan är det nödvändigt att du tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du väljer att inte tillhandahålla oss med dina personuppgifter kan vi inte efterleva våra åtaganden gentemot dig och som en konsekvens av detta kan du inte använda våra tjänster. De uppgifter som är nödvändiga för oss att behandla för att du ska kunna nyttja våra tjänster är de som behandlas för ändamålen att skapa och administrera ditt medlemskap, att utföra uppdraget, hemleverans av fordon samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser. En fullständig uppräkning av dessa personuppgifter finner du i tabellerna ovan.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kan Kvdbil komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

(a) andra bolag inom Kvdbils koncern, och (b) IT-leverantörer, samarbetspartners, marknadsförings- samt undersökningsbolag, finansbolag och transportbolag.

Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Kvdbil överför vanligtvis inte dina personuppgifter till något land utanför EU/EES. Kvdbil kan dock komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES i det fall att din bil säljs och exporteras till ett sådant land. Om EU-kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att införa lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att Kvdbil alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Kvdbils behandling av dina personuppgifter.

(a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som Kvdbil behandlar och även att få kompletterande information avseende Kvdbils behandling av dina personuppgifter.

(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Kvdbil raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:
-personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades; -du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; -du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter; -personuppgifterna har behandlats olagligt; eller -radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

(d) Rätt till begränsning av behandling.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

-riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
-behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
-Kvdbil behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
eller
-du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Kvdbil för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Kvdbils berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Kvdbil inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du vill få vidare information om vår personuppgiftsbehandling eller om du vill utöva någon av de rättigheter som omnämns ovan vänligen skicka in en begäran till oss. Begäran skickas in per e-post till dpo@kvdbil.se eller via post till nedan adress.

Dataskyddsombud
Kvdbil AB
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg

ContactIconKontakt