SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Kvdbils klimatavtryck

Vår miljöpåverkan & hållbarhetsarbete

KVD:s hållbarhetsstrategi syftar till att verka för ett hållbart samhälle genom att skapa ett hållbart företag med hållbara medarbetare.

Vi arbetar för en resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön och verkar för minskade koldioxidutsläpp och ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Våra medarbetare är den viktigaste hörnstenen för en hållbar utveckling. Inom KVD-koncernen arbetar vi aktivt för att skapa hållbara medarbetare, det vill säga medarbetare som tar ansvar för sitt och samhällets välmående genom att göra kloka val som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Varje medarbetare har ett eget ansvar, men som arbetsgivare ska KVD underlätta val som minskar det ekologiska fotavtrycket och koldioxidutsläppen. Detta bidrar i sin tur till ökat välmående och bättre hälsa hos medarbetaren.

I och med förvärvet av Forsbergs fritidscenter har KVD-koncernens bruttoutsläpp av växthusgaser ökat markant under 2021. Under början av 2022 arbetas nya hållbarhetsmål fram för koncernen och samtliga bolag. Det pågår också ett förberedande arbete för att sätta validerade mål i enlighet med internationell lagstiftning (Parisavtalet).

Finns det en optimal, miljömässig livslängd på en bil?

Under hösten 2019 ställde vi oss själva frågan om det ur ett klimatperspektiv är optimalt att en begagnad bil körs så länge det är möjligt, eller om den vid någon tidpunkt bör bytas ut mot en nyare modell?

Vi kontaktade Chalmers industriteknik som har lång erfarenhet och bred kunskap inom ämnet livscykelanalys. Svaret vi fick? Ja, efter cirka 11 år är det läge att byta ut den gamla bilen.

Den genomsnittliga livslängden för bilar i Sverige är cirka 18 år. Om livslängden kortades ner till 11 år skulle utsläppen minska med över 400 000 ton koldioxid per år, enligt Chalmers beräkningar. Det motsvarar nästan hela inrikesflygets koldioxidutsläpp som uppgick till cirka 550 000 ton under 2017.

Långt kvar till klimatmålet för biltrafiken

Dagens klimatåtgärder är långt ifrån tillräckliga för att biltrafiken ska nå utsläppsmålet 2030. Enligt beräkningar från Chalmers Industriteknik måste CO2-utsläppen ned ytterligare 3,3 miljoner ton. 

11 år är den optimala livslängden för en bil utifrån ett klimatperspektiv

Så räknades det fram: För att finna en bils optimala livslängd utgick man från vissa antaganden och faktorer. Kort sammanfattat innebär resultatet att; på 11 år blir bränsleförbrukningen så mycket lägre att tillverkningsutsläppet äts upp av de lägre utsläppen ur ett klimatperspektiv (CO2e). 

Se forskningsrapporten här

44% av alla bilar är 11 år eller äldre

Så räknades det fram: Utefter data från Trafikanalys årliga rapport 2018 kunde dessa siffror fastställas. Uträkningen gjordes baserat på tabell PB – där antal personbilar i trafik listas, tillsammans med bilarnas tillverkningsår.

Se Trafikanalys rapport här

 404000 ton CO2e sparat om äldre bilar ersätts av nya

Så räknades det fram: När forskningen identifierade att den klimatmässiga livslängden för en personbil är 11 år föddes frågan: om alla som kör en bil äldre än 11 år hade kört en nyare modell av samma bil – hur mycket CO2e mindre hade då släppts ut? 

Se forskningsresultatet här

Lästips

Så förändras våra resvanor efter Corona

Vi kan inte blunda för hur bilen ska användas på ett hållbart sätt. Hösten 2020 gjorde Kvdbil en SIFO-undersökning kring svenskarnas förändrade resvanor. Resultatet då visade att många trodde sig komma resa mer med bil och cykel efter pandemin.   

Om våra resvanor

Miljöreformerna bilägarna älskar – och avskyr

Skrotningspremier och bättre laddinfrastruktur går hem hos Sveriges bilägare. Det gör däremot inte höjda drivmedelsskatter och högre parkeringsavgifter.

När Kvdbil lät Sifo fråga Sveriges bilägare vilka politiska reformer man vill ska genomföras för att få en hållbar omställning av biltrafiken var beskedet tydligt: Ja till ekonomiska stimulanser och infrastruktur som underlättar systemskiftet, nej till åtgärder som gör det dyrare och krångligare att ha bil.

Så tycker svenskarna

Hållbarhetsrapporter

Du kan läsa mer om Kvdbils hållbarhetsarbete i våra rapporter nedan.

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapport 2020

ContactIconKontakt