Bilvärdering

I KVD-koncernen ingår Sveriges största värderingssajt Bilpriser.se, där vi erbjuder företag och privatpersoner korrekta, trovärdiga och dagsfärska värderingar. Tjänsterna omfattar både automatisk bilvärdering på internet och manuell värdering av enstaka bilar och hela vagnparker.

Varderingstjanster
Varderingstjanster

Bilpriser.se - Produkter och tjänster

För att göra värderingen lättillgänglig för privatpersoner har vi en kostnadsfri digital tjänst för automatiskt bilvärdering. Bilpriser.se är Sveriges mest använda bilvärderingsverktyg med över 17 miljoner värderade bilar per år. Sajten har över 550 000 besökare varje månad.

Vill du sälja bilen som du har värderat? Knappa in ditt registreringsnummer på kvdbil.se så tar vi hand om hela affären åt dig. 

För att besöka Bilpriser.se, klicka här.

Bilpriser PRO - För smarta företag

För bilhandlare, finans- och försäkringsbolag samt andra professionella användare som vill värdera, köpa in och sälja bilar till rätt pris, finns internettjänsten Bilpriser PRO. Användarna abonnerar på betaltjänsten, som innefattar funktioner som gör det möjligt att ta hänsyn till flera faktorer i värderingen. Till exempel får man tillgång till prisfilter, inbytespriser och framtida prognostiserade värden för restvärdekalkyler m.m. Tjänsten är självklart även anpassade för surfplattor och mobiltelefoner.

För att besöka Bilpriser PRO, klicka här.

Värderingsintyg  och manuella värderingar

För den som vill köpa ut tjänste- eller förmånsbilen från sin arbetsgivare, finns betaltjänsten Bilpriser Intyg. Värderingen är individuell och görs av en värderingsman som är förordnad av Handelskammaren. Förutom själva värderingen kan Bilpriser.se även hantera all administration kring försäljningen, vilket underlättar för såväl företaget som för den anställde.

Bilpriser gör även besiktningar och värderingar vid tvister och försäkringsärenden. För mer information om värderingsintyg, klicka här.

Stock- och vagnparksvärdering

Bilpriser.se arbetar sedan länge med värdering av hela fordonsstockar, med tusentals bilar för finansbolag och banker. Tjänsten Stockvärdering värderar hela vagnparker eller andra stora bilinnehav, där syftet är att bedöma bilarnas värde i förhållande till utlåningen. För mer information om stock- och vagnparksvärderingar, klicka här

API-tjänster

Bilpriser.se arbetar idag med flera av de största finansbolagen och bankerna när det gäller automatisering av deras kreditprocesser. Genom att erbjuda sina kunder en förenklad och snabb ansökningsprocess via en dagligen uppdaterad bildatabas samtidigt som de automatiserar själva bilvärderingen så får de en mycket snabb och effektiv hantering av sin bilfinansieringsverksamhet. För mer information om modell och värderingsdatabas via webbservice, klicka här

Restvärden och dagsfärska prognoser

Bilpriser gör restvärdeanalyser och prognoser för alla bilmodeller på den svenska marknaden. Dessa kan underlätta i beslutsprocessen om vilka bilar man ska välja till företaget och vilka tillval som kan löna sig vid en avyttring.