Hero background
Bonus malus 2022
Vad händer?

Bonus malus 2022: nya regler senareläggs

De aviserade regeländringarna för bonusbilar inför 2022, har flyttats fram. Samtidigt presenteras anslag för att kunna återuppta utbetalningar redan i år.

I september i år presenterade Regeringen ett nytt förslag inom ramen för bonus malus. Förslaget bestod då av två delar: höjd fordonsskatt för nya diesel- och bensinbilar samt att maximala utsläppsgränsen för vilka bilar som omfattas av bonus sänks. Ändringen såg då ut att träda i kraft 1 januari 2022.

I början på november meddelades dock att delar av förslaget flyttas fram, eftersom utformningen av bonussystemet nu diskuteras med EU-kommissionen. När ändringen väntas träda i kraft är ännu inte spikat men möjligen sker det i juni nästa år.

Nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus gäller därför tills vidare. Med det sagt har pengarna som Transportstyrelsen fått avsedda för bonusbilar sedan en tid tillbaka varit slut. Ansökningarna om bonus har i år ökat kraftigt vilket har lett till att pengarna tog slut i förtid. Men nu har Regeringen föreslagit ett tillskott i potten på 1 900 miljoner kronor, avsedda för bilar som uppfyller kriterierna för klimatbonus.
Om Riksdagen den 24 november röstar ”ja” till förslaget kommer Transportstyrelsen kunna återuppta utbetalningarna av bonus redan i början på december.

Tillbaka till Bonus malus 2022-2023

ContactIcon
Kontakt