Varannan kan inte ladda elbilen hemma

Fler och fler vill köpa elbil men få har möjlighet att ladda bilen hemma. Enligt en Sifo-undersökning har varannan person inte möjlighet att ladda bilen vid bostaden.

Antalet laddbara bilar på svenska vägar är förhållandevis litet, runt 90 000 bilar, även om antalet hela tiden ökar. En faktor som försvårar omställningen till fler laddbara bilar är just laddningsmöjligheten. Infrastrukturen med laddstolpar är fortfarande bristfällig.

*– Det är helt klart ett praktiskt bekymmer som försvårar omställning till en grönare bilpark, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil. *

Få laddpunkter i norr

Föga förvånande är tillgången på laddstationer bättre i storstäder jämfört med landsbygden. Kikar man på den norra halvan finns det norr om Sundsvall enbart cirka 200 laddpunkter, dessutom är inte alla stolpar kompatibla med alla märken och bilmodeller.

Ytterligare faktorer till att omställningen till en mer grön bilpark går långsamt är att det på sina håll kan vara riktigt dyrt att tanka sin elbil. Och att ladda bilen hemma är det få som har möjlighet till. I vår undersökning uppger 51 % av de tillfrågade att de inte ladda bilen i eller vid sin bostad.

- Jag tror laddningsproblematiken kan göra att många drar sig för att köpa elbil. Hittills har det bästa plånboksargumentet för elbilar varit den låga milkostnaden, men på en del eftertraktade laddplatser kan det totala priset för laddning och parkering till och med överstiga kostnaden för fossildrivet. Att tanka på en laddstation är därför inget varaktigt alternativ till att tanka hemma, säger Madeleine Fritz på Kvdbil.

Bidrag för ladda hemma återinförs

Tycker du att det är svårt att veta vad som gäller när man tankar bilen hemma? Du är inte ensam. 17 % av de tillfrågade vet helt enkelt inte om de ens kan ladda bilen hemma. Anmärkningsvärt var att osäkerheten var högre bland kvinnor (24 %) jämfört med bland män (11 %).

*- Jag tycker siffrorna är väldigt talande för den osäkerhet som omgärdar el- och laddhybridbilar. Det är mycket man måste tänka på för att laddningen ska fungera smidigt och framför allt vara säker. Rätt utrustning är ett måste och för den som inte bor i privatbostad krävs diskussion med hyresvärd eller förening, och här kan man få nobben. Inte minst behöver man ställa sig frågan om elanläggningen klarar den extra belastningen, säger Madeleine Fritz. *

Enligt en Sifo-undersökning vi genomförde i början på 2018 uppgav många, utav de som saknar laddmöjlighet vid hemmet, att de avstår att köpa en elbil då det blir för dyrt.

I vårändringsbudgeten återinfördes det så kallade ladda hemma-stödet för privatpersoner inom ramen för Klimatklivet, ett investeringsstöd som ska minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Den som söker kan nu återigen beviljas bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för installation. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

- För den som går i tankar att köpa en elbil är det givetvis välkommet att ladda hemma-stödet nu får en andra chans. Framför allt skapar det förutsättningar för fler att ha laddmöjlighet vid hemmet, säger Madeleine Fritz.

Se alla elbilar till försäljning

Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7-11 maj 2019. Totalt intervjuades 1362 personer i åldern 18-79 år, varav 1003 äger en bil. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
Tillbaka till elbilar

ContactIcon
Kontakt