Vanligaste missarna vid köp av begagnad bil

__Handen på hjärtat: Hur noggrann är du med att kontrollera skicket när du köper en begagnad bil? Med stor sannolikhet missar du flera viktiga detaljer. I alla fall enligt resultatet från en ny Sifo-undersökning som Kvdbil låtit göra. Utifrån svaren i undersökningen har vi listat de vanligaste missarna i samband med köp av begagnad bil. __

Det är många detaljer som är viktiga att kontrollera när du köper en begagnad bil och köper du av en privatperson är din undersökningsplikt är omfattande. Tyvärr är det många som inte har gjort hemläxan ordentligt. När Kvdbil frågar svenskarna vad de faktiskt undersökt i samband med senaste begagnatköpet, är det förvånansvärt många som missar att kontrollera hur det ligger till – på nästan varje punkt.

3 av 4 missar kostnad för skatt och försäkring

Vanligaste missarna vi gör som bilköpare är att kontrollera vätskenivåerna för att bland annat identifiera oljeläckage samt om bilen är belånad. Endast 17 procent av bilköparna i undersökningen kontrollerade detta.

Om bromsarna fungerar verkar inte heller vara så viktigt eftersom endast en av tre kontrollerar dem, enligt undersökningen. Bäst är vi på att kontrollera serviceboken, men även det missar hälften av de svarande (se hela listan nedan).

Oavsett om våra bristande kontroller beror på okunskap eller godtrogenhet eller en mix av de två – kan det bli dyrköpt att låta ett fel gå obemärkt förbi. Det gäller även skatter och försäkringar, något som tre av fyra bilköpare missar att kontrollera. Hur hög fordonsskatten blir beror på drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt. Och hur hög försäkringspremien blir beror exempelvis på bilens körsträcka, pris och motor. Ett enkelt sätt att i förväg ta reda på bilens totala ägandekostnad är att besöka bilpriser.se. och använda deras digitala verktyg.

Kontrollera obetalda skulder

Om du missar att det finns obetalda skulder kan Kronofogden i värsta fall ta bilen i anspråk, även om du inte själv har orsakat skulderna. Fordonsrelaterade skulder omfattar fordonsskatter, trängselskatter, felparkeringsavgifter samt infrastrukturavgifter. Om bilen har obetalda skulder eller ej kan du kontrollera via Transportstyrelsen. Om du köper bilen genom Kvdbil kontrollerar vi allt gällande bilens eventuella skulder, på så vis slipper du kostsamma överaskningar i efterhand.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen

Köper du en begagnad bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Den ger dig som köpare ett grundskydd och om bilen inte är i det skick som står i avtalet eller i bilens handlingar, kan du reklamera köpet. Köper du däremot bilen direkt av en privatperson gäller i stället köplagen, vilken i sig inte är tvingande. Köplagen innebär, enligt Konsumentverket, att du som köpare själv måste undersöka bilen noga, du har i efterhand inte rätt att ångra ditt köpt eller klaga på fel som du borde ha känt till.

Kvdbil - ansluten till MRF

MRF medlemimrflogotype svart-webb På Kvdbil testar vi alla fordon på runt 170 punkter och resultatet från testet publiceras sedan öppet i bilens annons tillsammans med ett totalbetyg och en kommentar från en professionell värderare. På så vis vet du alltid bilens exakta skick, innan du köper och du slipper obehagliga överraskningar och oförutsedda kostnader. Dessutom är Kvdbil ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF), en branschorganisation för bilhandlare och bilverkstäder i Sverige – vilket innebär extra trygghet för dig som konsument.

Vanligaste kontrollmissarna vid begagnade bilköp:

(Procentsatsen avser hur många som kontrollerade respektive punkt)

Totalt Män Kvinnor
Vätskenivåer för att identifiera bl a oljeläckage 17% 22% 12%
Om det finns en skuld på bilen 17% 19% 16%
Om bilen var skattad 24% 22% 25%
Försäkringskostnader 25% 25% 26%
Tog reda på om priset var rätt genom en bilvärderingssida 32% 32% 31%
Bromsar 32% 32% 31%
Lukt i kupén 32% 35% 29%
Tog reda på vem som var ägare av bilen genom ägarbeviset 33% 33% 33%
Testade alla funktioner från ljudanläggning till vindrutetorkare och fläktar 36% 38% 32%
Interiör besiktning 40% 43% 37%
Däcken och vinterdäcken/sommardäcken 43% 46% 40%
Exteriören (lack etc) 44% 48% 41%
Bilbesiktningsprotokoll 46% 46% 45%
Serviceboken 50% 51% 50%
Inga 13% 13% 13%
Annat 16% 14% 17%
Bas 798 413 386


[Tillbaka till Nyheter](https://www.kvd.se/nyheter)
ContactIcon
Kontakt