SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Allt du behöver veta om fordonsskatt

26 november, 2021

I Sverige har ägare till bilar och andra fordon betalat fordonsskatt ända sedan 1922. Skatten betalas till staten, och syftet med lagen var att trafikanterna skulle betala för vägunderhåll av slitna vägar. Den myndighet som handlägger ärenden om fordonsskatt är Transportstyrelsen.

Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt är en avgift som gäller för alla fordon som inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade. Förutom dessa och andra undantag är skatten obligatorisk, och helt oberoende av hur mycket den används. Det har alltså ingen betydelse om du pendlar 15 mil per dag till jobbet eller om du har en MC som körs några gånger under sommaren. Så länge ett fordon är påställt ska man betala fordonsskatt för det.

För fordonsskatt upp till 3 600 kr betalar man en gång per år. För högre skattebelopp är skatten uppdelad på tre betalningstillfällen per år. Dessa typer av fordon är skattepliktiga:

 • Personbilar

 • Lastbilar

 • Bussar

 • Motorcyklar

 • Traktorer

 • Motorredskap

 • Tyngre släpvagnar

 • Tunga terrängvagnar

Undantag från skatteplikten

Det är inte alla motorfordon och -redskap som är skattepliktiga. Undantag från skatteplikten gäller bland annat för:

 • Så kallade veteranfordon, dvs. bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som är 30 år eller äldre, och som inte används i yrkesmässig trafik

 • Traktorer i skatteklass II (jordbrukstraktorer)

 • Tunga terrängvagnar som inte används på allmänna vägar

 • Motorredskap klass II

 • Utryckningsfordon, efter ansökan

 • Påhängsvagnar över 3 000 kg (i vissa fall)

 • Lätta släpvagnar på högst 750 kg

 • Mopeder, terrängskotrar, snöskotrar och terränghjulingar

 • Avställda och tillfälligt registrerade fordon är inte skattepliktiga

Bonus malus

Regeringen införde i juni 2018 det så kallade bonus malus-systemet, vilket ger en bonus för bilar med låga koldioxidutsläpp och en straffavgift (malus) på fordon som har höga utsläpp. 2021 sänktes gränserna för när malus-skatt ska betalas. Från den 1 juni 2022 gäller ytterligare sänkta gränser.

Malus omfattar bensin- och dieseldrivna bilar, lätta bussar och lastbilar som har fordonsår 2018 eller senare, och som släpper ut vissa mängder koldioxid.

När betalas fordonsskatt?

Fordonsskatten betalas efter ett visst schema, och det är slutsiffran i registreringsnumret som avgör i vilken månad skatten ska betalas. Om du t.ex. har slutsiffra 1 och 3 600 kr eller lägre i skatt ska din fordonsskatt betalas i april.

Här nedan ser du en komplett lista över när skatten ska betalas, beroende på slutsiffran i ditt fordon.

SlutsiffraBetalningsmånadYtterligare betalningsmånad
0MarsJuli och november
1April Augusti och december
2MajSeptember och januari
3JuniOktober och februari
4AugustiDecember och april
5OktoberFebruari och juni
6NovemberMars och juli
7DecemberApril och augusti
8JanuariMaj och september
9FebruariJuni och oktober

3 § Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall betalas under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (betalningsmånaden). Vägtrafikskattelagen.

Vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt?

Storleken på fordonsskatten beräknas antingen utifrån hur mycket fordonet (personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar) väger eller beroende på hur mycket CO2 (koldioxid) som fordonet släpper ut vid blandad körning.

De som beskattas utifrån koldioxidutsläpp är:

 • Personbil klass I som är av:

  • fordonsår 2006 eller senare

  • fordonsår tidigare än 2006 men som uppfyller kraven för miljöklass 5, miljöklass el eller miljöklass hybrid

 • Husbil, lätt lastbil eller lätt buss, tagen i trafik 1 januari 2011 eller senare

De fordon som beskattas efter vikt är övriga personbilar i klass I, husbilar, lätta lastbilar och bussar. Det vill säga de som inte faller in under de fordon som beräknas efter CO2-utsläpp.

Beräkna fordonsskatt

Att beräkna fordonsskatten kräver att man vet lite om de olika tilläggen. Fordonsskatten består av flera delar, grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg. Grundbeloppet är 360 kr/år och betalas för alla fordon som omfattas av malus-regeln (se ovan). Malus tas ut i tre år från det att ett fordon blir skattepliktigt första gången.

Koldioxidbeloppet från och med 1 juni 2022 är 107 kr per gram för fordon som släpper ut mellan 75-125 gram per kilometer, och 132 kr för de som släpper ut mer än 125 gram (en höjning från 82 resp. 107 kr från 2018).

Miljötillägget betalas för dieseldrivna fordon och ligger på 250 kr per år.

Bränsletillägget, slutligen, gäller också för dieseldrivna fordon. Här beräknas tillägget utifrån hur många gram fordonet släpper ut per kilometer multiplicerat med 13,52.

Vem betalar fordonsskatt vid ägarbyte?

Vem som ska betala fordonsskatten vid ett ägarbyte beror på när ägarbytet sker. Om ägarbytet sker i samma månad som skatten ska betalas ska skatten betalas av den som överlåter eller säljer fordonet. Ska skatten betalas senare är det den nya ägaren som är skattskyldig.

Påställning i samband med ägarbyte

Om fordonet blir påställt i samband med ägarbytet är det i regel den nya ägare som blir skattskyldig. Detta gäller om ägarbytet och påställning sker samtidigt, antingen via registreringsbeviset eller Transportsstyrelsens app eller e-tjänst.

Om du däremot anmäler påställning och sedan skickar in registreringsbeviset blir du som säljare skattskyldig. Men om anmälan om ägarbytet visar att påställning skett samma dag som ägarbytet kan du begära omprövning av skattebeslutet hos Skatteverket.

Återbetalning fordonsskatt

Om ett fordon ställs av i samband med ägarbyte återbetalas överskjutande skattebelopp. Vem som får betalningen beror på när ägarbytet sker – sker avställningen före ägarbytet får du som säljare tillbaka pengarna, annars går återbetalningen av fordonsskatten till den nya ägaren.

Återbetalning av fordonsskatt sker också när fordonet avregistreras – till exempel vid skrotning eller försäljning till utlandet. Andra tillfällen när fordonsskatten återbetalas är:

 • när skatteplikten upphör eller lägre skatt tas ut

 • fordonets konstruktion ändras på ett sätt som gör att skattebeloppet blir lägre

 • fordonets skatt ändras på grund av nya regler

Återbetalning sker om det finns överskjutande skatt att återbetala. Utbetalning sker i regel till den person som var registrerad ägare vid tillfället för de ändrade förhållandena. Är dock beloppet på under 50 kronor sker ingen återbetalning.

Liknande artiklar

Lagar & reglerVisa alla
Lagar & regler

Svenskarna vill ha tillbaka klimatbonusen för elbilar

26 mars, 2024

Lagar & regler

Nytt ekonomiskt stöd för eldrivna lätta lastbilar – detta är regeringens förslag

28 november, 2023

Lagar & regler

Så jobbar vi mot bedrägerier kopplat till export

7 november, 2023

Lagar & regler

Euro 7 – vad innebär EU:s nya utsläppsklass?

3 november, 2023

ContactIconKontakt