SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Hej, HR-people!

Tjänsterbilarna, krånglet och pengarna

Vi på Kvdbil har genomfört en undersökning för att identifiera och belysa de utmaningar som finns inom tjänstebilsadministration, framförallt för HR-funktionen men också för andra roller.

Rapporten visar att det finns gemensamma utmaningar inom tjänstebilsadministration, oavsett storlek på organisation eller fordonsflotta.

Det framkommer fyra huvudutmaningar: administration, försäljning, hållbarhet och inköp.

  • Administration är en övergripande utmaning, där det framkommer att svårigheten växer med flottans storlek.

  • Försäljning av bilar, särskilt vid leasingperiodens slut, utgör en annan betydande utmaning. Det är viktigt att sälja bilar till marknadsmässiga priser, men preferenserna skiljer sig mellan mindre och större flottor.

  • Hållbarhet och övergången till nya drivmedel är en ökande utmaning, speciellt för större flottor.

  • Inköpsprocessen är inte lika utmanande som försäljning och administration, med valet av bilar och finansieringsform som de minst utmanande områdena.

Smidiga genvägar

ContactIconKontakt