Kvdbil slutar exportera miljöbilar

Kvdbil har beslutat att inte längre exportera de miljöbilar som säljs av oss på Kvdbil till utlandet. Detta då export av sådana bilar blivit ett fenomen som försvårar omställningen till en fossilfri fordonsflotta och påverkar den svenska biltrafikens klimatpåverkan negativt.

Biltrafikens klimatpåverkan

Sverige står inför stora utmaningar att minska utsläppen från biltrafiken. Från politiskt håll finns en målsättning att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent fram till år 2030, i jämförelse med 2010-års utsläpp av växthusgaser, och riktlinjen stöds av samtliga sju riksdagspartier. Ändå går utvecklingen åt fel håll.

Stoppar exporten av skattebetalarnas pengar

Den svenska fordonsparken växer med ungefär en halv procent per år och omställningen till fossilfritt går långsamt. Under 2018 ökade till och med utsläppen från vägtrafiken med 0,5 procent, enligt Trafikverket, som också konstaterar att de styrmedel vi har i dag i bästa fall kommer bidra till att utsläppen minskar med 35 procent fram till 2030 istället för 70 procent. Detta är något vi på Kvdbil uppmärksammat och vi känner ett ansvar för att bidra till en förändring.

– Miljöbilar som säljs i Sverige med subventioner för att påskynda omställningen av fordonsflottan behöver också stanna i Sverige och inte säljas till utlandet efter bara några månader. Den svenska fordonsflottan behöver föryngras för att dess klimatpåverkan ska minska och svenska skattebetalare ska inte betala för andra länders förnyelse av bilflottan. Annars riskerar arbetet med de globala målen för en hållbar utveckling att undermineras, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

Tillgängliggörande av ny teknik

Bilen som sådan medför ett klimatavtryck, det är vi alla överens om. Samtidigt måste vi ha med oss att bilen är viktig i det svenska samhället, det är den som får vardagen att gå ihop för många. Att köra en el- och elhybridbil är de facto bättre ur klimatsynpunkt än att köra en bil med fossildrivet bränsle. Samtidigt ska man ha med sig att det finns fler perspektiv på frågan än så.

Infrastruktursatsningar såsom laddstationer är en sådan, tillgängligheten av dessa bilar en annan. För att gemene man ska kunna få tillgång till ny teknik och på så vis öka möjligheterna till att man väljer denna typ av bil, behöver el- och elhybridbilar nå begagnatmarknaden i Sverige snarare än utländska marknader, vid ägarbyte. Därför har vi på tagit beslut om att sluta exportera de miljöbilar som säljs av oss på Kvdbil, som ett initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Det är ett beslut vi fattat för att vi vill göra vad vi kan för att förbättra situationen med det rådande klimathotet, men kanske framförallt för att vi alla, oavsett om man är ett företag, privatperson, samhällsaktör eller annan typ av organisation, har ett ansvar att göra så.
Tillbaka till "Sälja företagsbil"

Era bilar - ert val

Beslutet att inte längre exportera miljöbilar gäller för de bilar som säljs av Kvdbil. Du som säljande part har valmöjligheten att antingen öppna upp för export eller ej. Prata med oss så hjälper vi dig!

Samarbete med Chalmers industriteknik och initiativet Bilberget.se

Beslutet att stoppa exporten av miljöbilar är kopplat till vårt samarbetsinitiativ Bilberget.se, genom vilket Kvdbil vill samla bilbranschen och verka för att minska den svenska fordonsflottans klimatpåverkan.

[Till bilberget.se](https://www.bilberget.se/)
ContactIcon
Kontakt