SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Så jobbar vi mot bedrägerier kopplat till export

7 november, 2023

I takt med att den internationella köpkraften växer, och fler begagnade bilar exporteras från Sverige, ökar risken att bilarna används för att bedriva penningtvätt. Men som aktör på begagnatmarknaden kan vi göra vårt för att minska risken – här presenterar vi de rutiner vi använder på Kvdbil.

I dagsläget går nästintill var fjärde såld bil på kvd.se utomlands. En svag krona gör att allt fler internationella köpare vänder sig till den svenska begagnatmarknaden, något som vi ser skapar en ännu större efterfrågan på begagnade bilar och därmed även har bidragit till en ökad prisbild.

Men, tillsammans med detta kommer även utmaningar. Bilar är kapitalvaror och riskerna för penningtvätt ökar när bilarna förs bortom Sveriges gränser.

Detta gör Kvdbil för att motverka att begagnade bilar används för penningtvätt

”Jag känner mig trygg med att vi gör det vi kan för att motverka bedrägerier. Vi följer Skatteverkets rekommendationer till punkt och pricka och har en exportavdelning som håller extra koll på transaktionerna,” säger Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg. 

Och på just den avdelningen som Daniel syftar till, där jobbar Jessica. Hon hjälper dagligen till med administration och transportlösningar för de kunder som vill exportera en bil utanför Sveriges gränser. Vi tog ett snack med henne för att höra hur vi jobbar och vilka rutiner vi har för att minska risken för bedrägerier.

Jessica Hvenfelt guidar oss till de steg och rutiner vi har på Kvdbil:

1. Vi tar inte emot kontanta medel

Det går inte att betala i kontanter för en bil du köper på kvd.se.

2. Vi kontrollerar våra kunder och de transaktioner som görs från utlandet

Vi har tydliga rutiner kring kontroll av säljare och bilarna som säljs. Vår exportavdelning sköter både all administration kopplad till export och kontrollerar att bilen landar hos köparen. Men även att det är just köparen som faktiskt betalar för bilen.

Så kontrollerar vi säljaren/inlämnad bil: Vi kontrollerar säljaren och den inlämnade bilen bland annat genom att registreringsbeviset lämnas in tillsammans med bilen. Vi utför också en identitetskontroll så vi vet att det är säljaren som lämnar in bilen, i annat fall krävs en undertecknad fullmakt. 

Vi har krav på bilen – om det exempelvis inte finns komplett historik, om vi vid testet finner oklara anmärkningar eller om bilen haft onormalt många ägare senaste året, så nekar vi kunden att sälja genom oss. 

Så kontrollerar vi köpande kund: För att kunden ska kunna köpa bilen momsfritt måste det finnas ett giltigt VAT-nummer och ett registrerat företag, tillsammans med ett betalningsunderlag för bilen (om kunden köper bilen på export inom EU). Dock kan privatpersoner köpa en bil momsfritt, om de befinner sig utanför EU. Kunden betalar alltid en deposition till oss motsvarande momsen, som återbetalas först när köparen skickat in ett skriftligt underlag som visar att bilen lämnat Sverige och nått köparen.

Vid återbetalning av depositionen kräver vi underlag på betalningen som visar vem som betalat in och betalat in och från vilket kontonummer. Vi återbetalar endast depositionen till samma konto. 

I de få förekommande fall där vi får in betalningen från annat land än det land bilen ska exporteras till eller att det inte är köparen som betalat in begär vi in underlag som visar på hur det kommer sig att det är någon annan som betalar en köpt bil. Exempelvis underlag på lån av annan part. Vid minsta misstanke om oegentligheter spärras kund eller budgivare från framtida köp. Detta är inte vanligt förekommande, uppskattningsvis rör det sig om 1-2 kunder per år.

3. Vi blockerar kunder där det finns minsta misstanke om oegentligheter

Vi tar det säkra före det osäkra. Dessutom kommer vi på Kvdbil, från och med år 2024, att omfattas av direktiv som kallas DAC 7 informationsutbyte mellan EU-länderna avseende digitala plattformar. Vi är enligt direktivet en plattformsoperatör och kommer behöva rapportera in uppgifter om våra säljare och deras ersättning till Skatteverket. Direktivet tillsätts för att möjliggöra för skattemyndigheter i enskilda länder inom EU att identifiera situationer där skatt ska betalas och även motverka penningtvätt.  

Läs mer: Så exporterar du genom Kvdbil

Liknande artiklar

Lagar & reglerVisa alla
Lagar & regler

Svenskarna vill ha tillbaka klimatbonusen för elbilar

26 mars, 2024

Lagar & regler

Nytt ekonomiskt stöd för eldrivna lätta lastbilar – detta är regeringens förslag

28 november, 2023

Lagar & regler

Euro 7 – vad innebär EU:s nya utsläppsklass?

3 november, 2023

Lagar & regler

Majoritet vill se stadskärnor utan bilar

16 maj, 2023

ContactIconKontakt