SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

  • ArtiklarNextIcon
  • Lagar & reglerNextIcon
  • Nytt ekonomiskt stöd för eldrivna lätta lastbilar – detta är regeringens förslag

Nytt ekonomiskt stöd för eldrivna lätta lastbilar – detta är regeringens förslag

28 november, 2023

Regeringen planerar att ge grönt ljus till ett nytt statligt stöd, en så kallad klimatpremie, för miljövänliga lastbilar, och det inkluderar nu även eldrivna lätta lastbilar. Vi har granskat förslaget och vad det kan komma att innebära för begagnatmarknaden.

Förordningen om statligt stöd till miljölastfordon genomgår en makeover. Regeringen har lagt fram ett förslag om ett nytt statligt stöd för nya miljövänliga lastfordon. Nu är förslaget ute på remiss hos 30 olika företag, myndigheter och organisationer, bland annat Volvo, Trafikverket och Naturskyddsföreningen, för att få fler synpunkter på upplägg och genomförande. Regeringen har avsatt medel i budgetpropositionen för 2024 och planerar att låta förslaget träda i kraft den 15 januari 2024.

Påverkan på begagnatmarknaden

Den nya klimatpremien gäller enbart för nya eldrivna lastbilar, inte för begagnade lastfordon. Förslaget innebär däremot ett större incitament för företag, kommuner och regioner att uppgradera sin fordonspark vilket i sin tur innebär att ett större utbud når begagnatmarknaden.

Vem kan komma att söka stödet?

Det nya förslaget riktar sig till företag, kommuner och regioner som genom att få statligt stöd kan investera i nytillverkade eldrivna lätta lastbilar. För att främja övergången till miljövänliga fordon införs differentierade stödnivåer baserat på företagsstorlek. Detta innebär att mindre företag kan förvänta sig en högre bonus.

Hur kommer stödet vara utformat?

Det finns vissa villkor du behöver uppfylla för att kunna ta del av bonusen. Bland annat får inte fordonet en viss tid från inköpsdatum ha bytt ägare eller avregistrerats. Detta för att säkerställa att stödet används på ett effektivt sätt, och för att motverka potentiellt missbruk.

Men ännu är som inget klart. Remissinstanserna har möjlighet att kommentera förslaget till och med den 29 november. Men innan året är slut räknar vi med att riksdagen fattat ett definitivt beslut i frågan.

Alla 30 remissinstanser*:

1. AB Volvo

2. Byggföretagen

3. Domstolsverket

4. Drivkraft Sverige

5. Energigas Sverige

6. Förvaltningsrätten i Linköping

7. Kommerskollegium

8. Konkurrensverket

9. Kronofogdemyndigheten

10. Lantbrukarnas riksförbund, LRF

11. Mobility Sweden

12. Naturskyddsföreningen

13. Naturvårdsverket

14. Powercircle

15. Rentalföretagen

16. Swedish Association for Construction Equipment, SACE

17. Scania CV AB

18. Småföretagarnas Riksförbund

19. Statens energimyndighet

20. Statens jordbruksverk

21. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

22. Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

23. Svemin AB

24. Sveriges Åkeriföretag

25. Trafikanalys

26. Trafikverket

27. Transportföretagen

28. Transportstyrelsen

29. Verket för innovationssystem, Vinnova

30. Världsnaturfonden, WWF

*Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För resterande innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Även allmänheten är välkommen att kommentera förslaget.

Liknande artiklar

Lagar & reglerVisa alla
Lagar & regler

Svenskarna vill ha tillbaka klimatbonusen för elbilar

26 mars, 2024

Lagar & regler

Så jobbar vi mot bedrägerier kopplat till export

7 november, 2023

Lagar & regler

Euro 7 – vad innebär EU:s nya utsläppsklass?

3 november, 2023

Lagar & regler

Majoritet vill se stadskärnor utan bilar

16 maj, 2023

ContactIconKontakt