Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen för KVD Kvarndammen AB (Kvdbil) utgår i första hand från svensk lagstiftning. Se vår Code of Conduct nedan för mer information. 

Styrelse
Peter Carrick, Ordförande
Tero Merentie, Ordinarie ledamot
Johan Hemminger, Ordinarie ledamot
Johanna Öberg, Ordinarie ledamot
Lars Johansson, Ordinarie ledamot
Andreas Rosenlew, Ordinarie ledamot
Magnus Ulfsparre, Arbetstagarrepresentant
Fredrik Wilcken, Arbetstagarrepresentant
 
Företagsledning
Torbjörn Wik, VD
Henrik Otterstedt, vVD, COO
Olof Andersson, CFO
Per Blomberg, VD KVD Heavy Equipment
Benny Karlsson, Marknadschef 
Madeleine Fritz, Försäljningschef
Jonas Toftefors, CIO
Oscar Hamréus, HR-chef
Henrik Littorin, CSO
Jonas Björkman, VD Bilpriser
iPeter Ahnell, CPO

Personerna i vår företagsledning kontaktas via Kvdbils kundtjänst på kundtjanst@kvdbil.se eller 010-167 30 00

 
Ägare
Kvdbil ägs av det börsnoterade private equity-bolaget Ratos.
 
Revisorer
Kvdbils bolagsstämma har valt det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för bolaget.
 
Code of Conduct
Läs KVDs Code of Conduct här (Svenska)