SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Transaktionsgränser för betalning

Olika banker har olika gränser för hur stora belopp man kan föra över på en och samma gång. Kika nedan så är du förberedd när du ska betala din nya bil!

Vi på Kvdbil samarbetar med Zaver för betalningar.

Faktura: 500 000 kr/transaktion

Mobilt BankID: 500 000 kronor/transaktion
Du kan dela upp större belopp i flera olika betalningar.


Nordea: 250 000 kr/dygn

Mobilt BankID: 250 000 kronor/dygn
Du kan ringa din bank och höja denna gräns tillfälligt innan köp.


Swedbank och Sparbankerna: Varierar på individnivå

Beloppsgränsn är indivuell.
Du kan ringa din bank och höja denna gräns tillfälligt innan köp.


SEB: 150 000 kr/dygn

Mobilt BankID: Upp till 150 000 kr/dygn
Beloppsgränsen kan variera, vid problem använd faktura.


Länsförsäkringar: 250 000 kr/vecka

Mobilt BankID: 250 000 kr/vecka.
Beloppsgränsen kan variera. u kan dela upp större belopp i flera olika betalningar.


Skandiabanken: 500 000 kr/transaktion

Mobilt BankID: 500 000 kr/transaktion


Danske Bank: Tillfälligt avaktiverad

Vi hänvisar tillvidare till "Faktura".


Handelsbanken: 50 000 kr/dygn

Mobilt BankID: 50 000 kr/dygn
Kortläsare med sladd: 500 000 kr/dygn
Du kan även ringa till banken för hjälp med överföring av belopp upp till 200 000 kr/dygn.


Bankerna kan ensidigt och på eget bevåg ändra sina beloppsgränser. Frink AB (Zaver) garanterar inte att innehållet på denna sida överensstämmer med verkligheten.

ContactIconKontakt