Hero background
"Vi köpte in 25 st Teslor"
Dafgårds om sin elbilspolicy

Vår bilpark ska vara grön - när marknaden stabiliserar sig

Att utforma en bilpolicy är sällan helt okomplicerat. Men i spåren av bonus malus, nya tjänstebilsregler och leveransförseningar har det blivit en ännu tuffare nöt att knäcka.

Vi tog oss en pratstund med Eleonore Alm, fordonsansvarig på matproducenten Dafgårds, vilka har bestämt sig för att ha en grön fordonsflotta.

- Dafgårds har ända sedan starten haft hållbarhet högt upp på agendan och vi ska idag ligga i framkant, både som matproducent och som arbetsgivare. Som ett led i detta arbete tog vi under 2020 fram en elbilspolicy, säger Eleonore Alm.

En tredjedel är eldrivet

I slutet av förra året tog Dafgårds ett stort kliv och köpte in 25 st Tesla Model 3. I policyn finns även utrymme för Volkswagen ID.3 och idag är andelen eldrivna fordon nästan en tredjedel av den totala vagnparken.

- Som förmånsbilar har vi valt Tesla. Men Tesla är inte det bästa alternativet för alla. Våra säljare kör dieseldrivna Passater, särskilt i norr har vi svårt att i dagsläget helt gå över på el, säger Eleonore Alm.
Men det är inte bara de långa körsträckorna och avstånden mellan laddstolparna som fått Dafgårds att i vissa fall välja bort eldrivet. Många elbilar har både mindre lastutrymme, jämfört med andra slags fordon, och begränsade dragmöjligheter.

Eleonore Alm, fordonsansvarig Dafgårds

Eleonore Alm, fordonsansvarig Dafgårds

Bonus malus, höjda förmånsvården och långa leveranstider

Eleonore berättar att nya bestämmelser, så som bonus malus och höjda förmånsvärden, har gjort att det råder en stor ovisshet på tjänstebilsmarknaden. Vad som händer med bilförmånsreglerna efter årsskiftet är oklart och kan innebära höjda förmånsvärden vilket i sin tur leder till både ökade kostnader för den anställde och höjda sociala avgifter för företaget. Samtidigt har de långa leveranstiderna bidragit till att en del behåller sina bilar längre än tre år för att slippa den högre avgiften.

Eftersom bilarna skrivs på 3- eller 4-årsavtal är det svårt att direkt anpassa sig efter förändringar på marknaden.
- Det var långa väntetider på nybilsproduktionen, vilket bidrog till att vi fick invänta den gröna omställningen i policyn. Nu inväntar vi att marknaden stabiliserar sig men vårt mål är en 100 procent grön bilpark och att samtliga tjänstebilar ska vara eldrivna när teknik och infrastruktur gör det möjligt, avslutar Eleonore Alm.

Tillbaka till elbilar

ContactIcon
Kontakt