En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen sommaren 2020

Under våren såg vi ökande slutpriser, vilka fortsatte stiga hela juli och resulterade i nya prisrekord i början på augusti. Efterfrågan på begagnade bilar har varit stor och de starka priserna spås ligga kvar under sensommaren.

Årets högsta priser

I juni såg vi trender som visade på att priserna skulle ligga kvar på junis nivåer, hela sommaren igenom. Men priserna kom att fortsätta stiga i juli och augusti – något som gjorde att vi under vecka 31 slog nytt rekord för året både gällande antalet budgivare per objekt och för försäljningspriser. Försäljningspriserna låg då i snitt på dryga 89% av bilhandlarpriset, en kraftig ökning från våra lägstanivåer under vecka 15 där priserna låg på knappt 80% av bilhandlarpriset.

Jämför vi slutpriserna under sommaren ser vi, precis som tidigare, att bilar märkta Kvdbil Certifierad fortsätter sticka ut och slutpriserna ligger där på 3-4% högre än det övriga sortimentet.

Slutprisutveckling sommar 2020 Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln, veckovis 2020

Rekorden avlöser varandra

Vi skrev tidigare att vi slog nytt rekord för antalet budgivare per objekt under v.31 men den starka trenden har fortsatt och antalet budgivare per objekt fortsatte öka v.32 och v.33 samtidigt som prisnivåerna stabiliserat sig runt 89% av bilhandlarpriset.  

Minskningen av levererade nybilar i kombination med att fler och fler personer är intresserade av alternativa färdmedel till kollektivtrafiken gör att vi spår prisrallyt fortsätta sensommaren ut. Det är med andra ord ett bra läge att byta ut tjänstebilsparken! 

En annan indikator som visar på stor efterfrågan efter bilar just nu är mängden bilar som säljs till fast pris via tjänsten Köp Direkt. Under hela sommaren har intresset för att köpa en bil genom Köp Direkt ökat vilket har genererat väldigt höga priser. Behovet av att snabbt fixa en bil till hemestern var huvudanledningen under sommaren men vi ser fortsatt ett stort intresse för att köpa bilar till fast pris, kanske är behovet av en extra pendlingsbil till familjen en av anledningarna till den ihållande trenden? 

Vanligaste bilarna sommar 2020 *De fem vanligaste modellerna hos oss på Kvdbil *

Prisbilden nu och framöver

I Priskollen för juni var prognosen att priserna skulle ligga kvar på en jämn, hög nivå – detta har överträffats i juli och halva augusti och ligger nu nära 90% av handlarpriserna.

![Hasse3](//images.ctfassets.net/dnsblpiud3hq/6w4f8LWVM6kufJgxNPNn6W/e9db6912e9bbe4eddac81286b132d939/Hasse3.jpg) __"Vi ser ytterligare någon månad med höga prisnivåer – därför är det läge att sälja”.__ _Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil_

Vi kan se att de tre senaste veckorna utgör årets topp tre när det kommer till prisnivåer och att antalet budgivare per objekt har ökat stadigt den senaste månaden. 

Kollar vi på de fem vanligaste modellerna hos oss på Kvdbil kan den starka trenden ses tydligt med flera procentenheters ökning under sommaren. 

Vi ser ett fortsatt mycket stort sug efter begagnade bilar den kommande tiden och även om biltillverkarna börjar få upp farten, bedömer vi att det dröjer innan bilbehovet tillgodoses.  

”Prismässigt ser vi ytterligare någon månad med höga prisnivåer, innan nybilsleveranserna eventuellt kan ha påverkan på begagnatpriserna,” säger Hans Johnson, värderingschef, Kvdbil.  [Läs fler uppdateringar av Priskollen](https://kvd.se/priskollen)
ContactIcon
Kontakt