Priskollen september

Försäljningsrekord för elbilar

Försäljningen av begagnade elbilar ökade med 150 (!) procent under årets tredje kvartal. Samtidigt såldes färre bensin- och dieselbilar.

Under det tredje kvartalet minskade försäljningen av bilar på andrahandsmarknaden. Totalt såldes 367 347 bilar fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. Det är 22 925 färre än fjolårets rekordsiffra (-5,9 %).

-Fjolårets tredje kvartal påverkades starkt av coronapandemins effekter då vi såg en kraftigt ökad efterfrågan på privata fordon samtidigt som bilindustrin hade svårt att leverera. Nu när situationen börjar stabilisera sig får vi en viss tillbakagång som är väntad. Men försäljningssiffrorna ligger fortfarande på historiskt höga nivåer, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Färre säljer fossildrivet – hög efterfrågan på begagnatmarknaden

Det såldes nästan 30 000 färre bensin- och dieselbilar under årets tredje kvartal. Samtidigt ökade försäljningen av laddbara bilar mer än någon gång tidigare. Mest ökade försäljningen av elbilar (+153,1 %).

5 843 kronor mer betalt jämfört med ifjol

Priserna på begagnat har ökat med 9 procent, jämfört med september 2020. Bensinbilar har ökat med 17 procent medan priset på en dieselbil har ökat med 6 procent i snitt. Ökningen på 9 procent innebär att vi i snitt har kunnat ge våra kunder 5 843 kronor mer betalt för sin bil i år, jämfört med föregående år.

-Det är all time high för laddbara bilar, både i antalet sålda fordon och i försäljningstillväxt. Intresset är enormt och den stora ökningen av nyregistreringar bäddar för nya rekord i närtid, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, tredje kvartalet 2021

Drivmedel Q3 2021 antal Q3 2020 antal Q3 21 vs. Q3 20 +/- %
Bensin 210 781 233 328 -9,7
Diesel 120 649 128 001 -5,7
Etanol 12 159 13 194 -7,8
Elhybrid 8 304 6 137 +35,3
Laddhybrid 8 230 4 142 +98,7
Gas 2 165 2 543 -14,9
El 3 640 1 438 +153,1
Övrigt 1 419 1 489 -4,7

Om sammanställningen Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom. Siffrorna över prisutvecklingen kommer från vår försäljningsstatistik.

ContactIcon
Kontakt