En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen september

I senaste Priskollen stoltserade vi med att vi nått årets högsta priser under sommaren. Fortsättningsvis levererade även mitten av augusti fina försäljningspriser för den som sålde bil! Glädjande nog har resterande av augusti och september fortsatt i samma tecken och priserna har nu stabiliserats på höga nivåer.

Priserna på en stabil hög nivå

Från rekordnivåerna på 89% under v.31 har vi nu under sensommaren stabiliserat oss på 88% av bilhandlarpriset. Det totala antal budgivare per objekt ligger också kvar på höga nivåer, det bådar gott för fortsatt höga priser framöver. Gällande bilar med märkningen Kvdbil Certifierad är trenden fortsatt stabil med 3% högre slutpriser än motsvarande bil som inte fått märkningen.

Tips: Passa på och kolla vad du behöver göra för att få dina bilar märkta Kvdbil Certiferad. Kanske är det bara en mindre service som krävs för att bilarna ska kunna få märkningen?

Slutprisutveckling sept 2020 Slutprisutveckling på sålda företagsbilar hos Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln, veckovis 2020

Efterfrågan på begagnad bil fortsatt stark

Anledningen till att priserna ligger kvar på den höga nivån beror säkerligen på flera saker. Nybilsproduktionen ligger hittills i år back 18,2% enligt nya siffror från BilSweden. Detta i kombination med att exporten av 2-3 år gamla bilar ut ifrån Sverige har ökat de senaste 2-3 åren, mycket beroende på en svag krona och fördelaktiga nybilspriser i Sverige.

I tidigare Priskollen har vi pratat om privatpersonernas intresse av en ny bil till hemestern, eller en extra pendlingsbil till hösten, vilket är en trend som vi ser hålla i sig. Privatpersonerna är fortsatt aktiva och framförallt gällande de lite mindre bilarna just nu vilket får oss att tro att många personer letar efter alternativ till att pendla kommunalt. Gissningsvis kommer den rådande situationen snart falla över på de lite större bilarna i samband med att många letar efter ny bil till vintersemestern.

Vanligaste 5 modellerna september 2020 De fem vanligaste modellerna hos oss på Kvdbil

Prisbilden nu och framöver

Hasse3"Som förväntat har prisbilden den senaste tiden legat kvar på en hög nivå och vi ser idag ingen stundande avmattning” Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil

De senaste månaderna har vi haft en klar bild av hur prisbilden blir den kommande månaden, och verkligheten har till och med varit lite mer positiv än våra förväntningar några gånger. Som förväntat har prisbilden den senaste tiden legat kvar på en hög nivå och vi ser idag ingen stundande avmattning.

Att nybilsproduktionen ska dämpa priserna på begagnade bilar ser i dagsläget avlägset ut. Lägg därtill att exporten ökar på grund av den låga kronkursen och att budgivarna alltjämt är mycket aktiva. Vi förväntar oss därför att priserna ligger kvar på den nuvarande höga nivån i ytterligare en eller två månader till.Läs fler uppdateringar av Priskollen

ContactIcon
Kontakt