En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen oktober

Oktober månad är tillända och återigen summerar vi på Kvdbil hur prisbilden ser ut på begagnatmarknaden. År 2020 kommer för vår bransch, precis som alla andra, att ha präglats av Coronapandemin. Och vi kan konstatera att prisbilden på begagnat gått från botten, till toppen, för att nu mer stabilt motsvara den prisbild vi kan förvänta oss mot slutet av hösten och årets sista kvartal.

Stabil och på motsvarande nivå som i fjol

Under oktober ligger priserna på kvdbil.se på 86 procent mot handlarnas annonserade pris, vilket är motsvarande oktober i fjol (86). Vi märker dock tydligt ett ökat intresse på begagnade bilar från privatpersoner, vilket kan ses som ett spår av pandemin, då många ser ett behov att ha en bil eller en andrabil i hushållet.

Högre prisbild på Kvdbil Certifierad

Vissa bilar märker vi som Kvdbil Certifierad. Det betyder att bilen inte kräver något underhåll för att vara redo för trafik, vare sig gällande däckdjup, stenskott eller bilens teknik. Prisbilden på en certifierad bil är högre än en bil som inte får denna öronmärkning. I oktober månad låg certifierade bilar i snitt på 89 procent av handlarnas annonserade pris, medan bilar utan denna märkning i snitt landade på 85 procent av handlarnas annonserade pris. I nuläget är marknaden sådan att det i mycket stor utsträckning lönar sig att investera i bilens skick inför en försäljning, så att bilen är 100 procent körklar när köparen hämtar den.

priskollenalt2 Prisbilden på kvdbil.se 2020 - andel av handlarnas annonserade pris i traditionella bilhandeln

Vad tror vi om november?

Hasse3"Med anledning av pandemin ser vi ett förändrat beteende i samhället och fler bilar på vägarna.” Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil

November månad visar normalt sett en avmattning i jämförelse med oktober, men i år är skillnaden att det finns en nybilsbrist och ökad efterfrågan som följd av pandemin. Vi förväntar oss därför en prisbild som kan ligga kvar på oktober månads nivåer en bit in i december.

"Med anledning av pandemin ser vi ett förändrat beteende i samhället och fler bilar på vägarna. Det är en makroeffekt som påverkar bilars värde och kan göra att prisbilden håller sig stabil för flera månader framöver,” säger Hans Johnson, värderingschef.Läs fler uppdateringar av Priskollen

ContactIcon
Kontakt