En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen mars 2021

__År 2021 har hittills inte gjort någon bilägare (av begagnad bil) besviken! Precis som vi förutspått är prisnivåerna högre än någonsin. __

Fortsatt hög efterfrågan och rekordhöga priser på begagnatmarknaden

Sedan i januari har begagnatpriserna i snitt ökat med 0,4 procent. Och ser man till det senaste året har begagnatpriserna ökat med i snitt 10 procent. Det visar en analys gjord av Kvdbils systerbolag Smart Bilpriser.

Vad ligger bakom denna höga prisnivå?

Vi har sedan ett år tillbaka sett en mycket hög efterfrågan på begagnade bilar, särskilt bland konsumenter. Det har en del att göra med att fler ser bilen som ett hälsosäkert transportmedel i rådande pandemi. Kollektivtrafiken har minskat och bilåkande ökat. Men även politiska beslut som fattas och diskuterats leder till att nybilsförsäljningen minskar och fler söker sig till andrahandsmarknaden för att köpa sin nästa bil.

priskollen-mars-2021

Hur beräknas prisutvecklingen?

Eftersom vi jobbar med bilförsäljning har vi verkligen örat mot rälsen när det kommer till bilvärderingar. Vårt systerbolag Smart Bilpriser jobbar helhjärtat med just värderingar och genom att ta fram ett jämförelsetal, så kallat index, kan vi mäta prisutvecklingen på begagnade bilar i Sverige.

Bilprisers huvudindex bygger på statistisk teknik för utjämning genom rullande 5-månadersvärden. Genom att studera indexet kan vi därför se övergripande trender på marknaden. Indextalet 100 är noterat i mars 2016 och indextalet vid en viss tidpunkt anger hur prisnivån utvecklats sedan oktober 2015. Index för mars 2021 var 134,34.[Läs fler uppdateringar av Priskollen](https://kvd.se/priskollen)
ContactIcon
Kontakt