SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen mars

Det är en märklig tid som vi befinner oss i just nu, vilket påverkar flera branscher i samhället, liksom bilbranschen och oss på Kvdbil. Nedan ger vi dig en lägesrapport över hur marknaden och prisbilden ser ut hos oss just nu, men även hur vi förväntar oss att den kommer att förändras framöver.

I en förändrad marknad ser vi fortsatt köpkraft

Vi ser helt klart en förändring på marknaden, men har samtidigt en fortsatt bra köpkraft och säljer de bilar som vi får in till försäljning. Köpkraften är speciellt stark hos just privatköpande kunder – vilket för oss på Kvdbil innebär att försäljningen håller fortsatt bra fart, trots att vi ser en minskning i andra kundgrupper just nu.

En förändring i slutpriser

Vi kan se att våra slutpriser, i förhållande till de annonserade inom bilhandeln, endast gått ner några procentenheter under perioden januari till mars i år. I januari låg siffran på 83% mot 78% nu i mars månad. Samtidigt kan vi se att de annonserade priserna i bilhandeln börjar röra sig nedåt, men även där syns inga större förändringar än så länge. 

Graf Priskollen 1 Figur 1: Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln veckovis 2020. Diagrammet bygger på alla sålda företags-personbilar med ett datum för auktionsavslut under 2020.

Vissa objekt är extra eftertraktade

Noterbart är att de bilar som märks med Kvdbil Certifierad har en stark dragningskraft hos konsumenterna, vi ser att de ligger 4 procentenheter över det genomsnittliga slutpriset på kvdbil.se. Även vår tjänst Releasing är just nu extra populär och innebär en trygghet för många köpare.

Konsumenterna tar täten i budgivningen

När det gäller antalet budgivare per objekt ser vi en nedgång bland bilhandlarna, men det har till viss del kompenserats av en ökad aktivitet hos konsumenterna. Många konsumenter ser just nu auktion som en möjlighet att göra en bra affär, men då flera resonerar likadant resulterar det i att vi fortsätter uppehålla en bra prisnivå i förhållande till de annonserade priserna i bilhandeln.

Graf Priskollen 2 *Figur 2: Genomsnittligt antal budgivare per bil och vecka för alla sålda personbilar under 2020. *

Prisbilden just nu - och framöver

Sammanfattningsvis har vi en bra fart på försäljningen av bilar, mycket på grund av våra privatköpande kunder, men som säljare är det viktigt att veta att prisbilden har förändrats. Vi ber dig vara uppmärksam på, och ha förståelse för, att det förväntade försäljningspriset idag inte överensstämmer med det som uppskattades i början av året. Detta gäller specifikt de bilar med ett annonspris i bilhandeln på över 225 000 kr – där vi ser ett pristapp på ca 10% i slutet av mars mot genomsnittet av januari och februari.

“Tittar vi framåt de närmaste veckorna så bedömer vi att prisutvecklingen kommer att ligga kvar på dagens nivåer, möjligtvis en nedgång med några procentenheter beroende på bilmodell. Det är dock en osäkerhet i detta, som med det mesta just nu, men bedömningen görs baserat på vår prisutveckling de senaste 3-4 veckorna i förhållande till vad som sker övrigt i samhället,” menar Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil.

Vi vet att det är en osäker tid för oss alla, därför kommer vi löpande att kommunicera ut de förändringar vi ser. Vår avsikt är att återkomma med en ny uppdatering av Priskollen inom två veckor.


[Läs fler uppdateringar av Priskollen här](https://kvd.se/priskollen)
ContactIconKontakt