En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen maj

I början av maj gick vi ut med en halvmånadsrapport av Priskollen, då vi såg en del förändringar värda att uppmärksamma direkt. I efterhand kan vi se att trenderna vi såg hållt i sig månaden ut - vi ser en fortsatt positiv trend bland slutpriser men noterar även att internationella budgivare börjar komma tillbaka.

Maj månad bjuder på fortsatt högre slutpriser

I maj månad fortsätter de trender vi kunde se under månadens första veckor. Under första halvan på maj låg slutpriset på 82% av bilhandlarpriset. Det har nu ökat ytterligare en procentenhet till 83%. Samma förhållande gäller bilar som fått märkningen Kvdbil Certifierad. Där ligger slutpriserna 3% över det totala snittet, med en toppnotering på 86% av bilhandlarpriset under maj.

Slutprisutveckling maj Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln veckovis 2020

Fortsatt privatköparna som blir den vinnande budgivaren

De senaste veckorna har vi sett en långsam återkomst från nationella och internationella budgivare. Som exempel kan nämnas att de internationella budgivarnas budgivning har fördubblats från april till maj. Trots det, är de internationella budgivarna bara hälften så många som innan pandemin. Även om bilhandlarna börjat bli mer aktiva igen ser vi fortsatt att det är just privatköparna som oftast blir den vinnande budgivaren hos oss på Kvdbil. Bilhandlarnas intresse är en viktig orsak till att snittslutpriserna ökar igen då det bidrar till att höja minimibuden.

Budgivare maj *Genomsnittligt antal budgivare per bil och vecka för alla sålda personbilar under 2020 *

Prisbilden nu och framöver

"Med avbrottet i nybilsproduktionen kan vi vänta oss ett fortsatt stort sug efter begagnade bilar och framåt ser vi en ökad aktivitet från bilhandlarna på auktionerna," säger Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil.

Vi kan konstatera att vi nästan är tillbaka på prisnivåerna som rådde pre-Corona och vi ser att prisbilden fortsätter ha en gradvis positiv ökning utan några större hopp. Det finns inget som tyder på att prisbilden ska mattas av som vi ser det just nu, det svåra är att bedöma när marknaden anser att ’rätt’ nivå är nådd. Vi bedömer att uppgången i slutpriser vi sett sedan vecka 15 kommer att fortsätta åtminstone fram till midsommar. Därefter är det än så länge svårt att göra en bedömning. Om vi går på tidigare års erfarenheter så blir volymerna under juli månad lägre vilket gör att prisbilden kan bli fortsatt stark även under semesterperioden.

[Läs fler uppdateringar av Priskollen](https://kvd.se/priskollen)
ContactIcon
Kontakt