En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen juni

Under maj såg vi ytterligare ökning i positiva trender på begagnatmarknaden och under juni såg vi de högsta slutpriserna vi sett på hela året. Vi kan förvänta oss att utsikterna för prisläget ser goda och stabila ut även för de kommande sommarmånaderna, menar Kvdbils värderingschef Hans Johnson.

Juni levererar årets högsta priser

Vi har i de senaste uppdateringarna av Priskollen nämnt att vi kunnat se en tydlig återhämtning av slutpriserna från den lägstanivå vi såg under början av april. I slutet av juni månad är det därför väldigt kul att kunna rapportera att vi uppnått de högsta priserna på hela 2020. Junis siffror briljerar och slår siffrorna innan pandemins utbrott, där juni även slår januari och februari som båda var starka månader prismässigt.

Under juni har prisbilden legat stabilt på 85% av bilhandlarpriset. Precis som tidigare ser vi även i juni att bilar märkta Kvdbil Certifierad har en något högre prisbild och ligger ytterligare 3% högre.

Slutprisutveckling översikt juni Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln, veckovis 2020.

Köpkraften är fortsatt stark på kvd.se

I maj rapporterade vi om en återkomst av bilhandlare och exportköpare till budgivningarna, men att det fortfarande var privatkunden som oftast blev den vinnande budgivaren. På samma sätt som slutpriserna stabiliserats något under juni månad kan vi se att även förhållandet mellan budgivningsgrupperna gjort det. Just variationen av olika köpgrupper ser vi som en styrka när det kommer till förmågan att få rätt betalt för alla bilar, oavsett storlek, märke eller ålder. Men hur påverkas den enskilda modellen? Här gör vi en djupdykning i vår data och undersöker prisutvecklingen för de fem mest sålda bilmodellerna på kvdbil.se.

Slutprisutveckling vanligaste bilarna juni Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln för de 5 vanligaste modellerna, veckovis 2020.

Hur går utvecklingen för de fem mest sålda bilmodellerna just nu?

Volvo V90, V60, XC60, BMW 5-serien och VW Passat är de fem modellerna som vi på Kvdbil sålt allra flest objekt av under 2020. Generellt sett har prisåterhämtningen varit väldigt god på dessa modeller då vi ser en full återhämtning till prisbilden innan pandemin för alla objekt utom Volvo V90 – en modell vi historiskt haft högra priser på. Där har vi fortfarande ca 2% kvar att hämta tillbaka på månadsbasis. Värt att notera är dock den senaste veckans resultat (v.26), då vi presterade 88% av bilhandlarpriset för både V90, 5-serien, Passat och XC60 medan V60 låg något lägre på 85%.

Prisbilden nu och framöver

"Vi går nu in i semesterperioden - den kanske mest svårförutsägbara när det gäller prisutvecklingen, men just därför också den mest spännande. Med oss in i perioden har vi en trend av ökande antal budgivare på varje objekt och en stabil slutprisutveckling, där priserna nu är de högsta för året," säger Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil.

Hasse3 "Ett sommarbilköp blir mer aktuellt i och med årets hemestrar”. Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil

Auktionsutbudet brukar av naturliga skäl bli mindre under semesterperioden, vilket ihop med ovanstående trender bäddar för ett fortsatt bra tryck och höga slutpriser på auktionerna. Lägg därtill att sommarbilköp blivit mer aktuellt i och med att många väljer att ”hemestra” i år.

Detta i kombination med att nybilsproduktionen alltjämt ligger ordentligt efter gör att suget efter begagnade bilar blir fortsatt stort. Vi bedömer att prisbilden kommer att ligga kvar på en stabil hög, nivå fram till mitten av augusti, då både utbud och efterfrågan väntas ta ny fart.Läs fler uppdateringar av Priskollen

ContactIcon
Kontakt