En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen januari

Årets fattigaste månad brukar inte innebära prisbildsökningar på begagnatmarknaden, utan snarare en nedgång. Men vid det här laget vet vi också att Corona-pandemin satt det mesta upp och ner och att efterfrågan på begagnade bilar troligtvis aldrig varit så hög som nu.

Under januari 2021 noterades ännu ett rekord då priserna ökade med +0,4 procent i jämförelse med december. Ökningen ska ses i ljuset av att januari vanligtvis inte är en månad som trycket på begagnat ökar.

Genom vårt systerbolag Bilpriser följer vi månadsvis prisutvecklingen på begagnatmarknaden. Bilpriserindex beräknas genom rullande fem-månadersvärden och bastidpunkten (100) är mars 2016. Indexet beräknas utifrån försäljningar av personbilar på kvdbil.se och för januari ser vi ett indexvärde om 134. Sedan januari 2020 har priserna ökat med 13 procent.

bpindex-januari21

Hur länge kommer priserna öka?

Det är naturligtvis ingen som helt och fullt vet hur prisutvecklingen kommer utvecklas framöver. Men mycket tyder på att den enorma efterfrågan på begagnat inte kommer att dämpas under våren, vilket kommer driva upp prisnivån ytterligare.

”Under våren träder en rad politiska beslut i kraft, därbland en justerad bonus-malus och nya förmånsvärderegler. Detta kommer troligtvis få ännu fler att vända sig till begagnatmarknaden, vilket bör få fortsatt positiv effekt på prisbilden” säger Hans Johnson, värderingschef på Kvdbil.[Läs fler uppdateringar av Priskollen](https://kvd.se/priskollen)
ContactIcon
Kontakt