Läget på begagnatmarknaden

Priskollen augusti 2021

– Så ser prisbilden på diesel-, bensin- och elbilar ut på begagnatmarknaden just nu!

Rekord. Rekord. Rekord. Så har tonerna låtit under det senaste 1,5 året när vi sett till prisnivåerna på begagnade bilar i Sverige. Och när vi summerar augusti månads prisstatistik låter det faktiskt precis likadant. För priserna på begagnat steg ytterligare 0,1 procentenheter och nådde nya rekordnivåer under augusti.

Sällan är en begagnad bil en investering. Men för den som köpte en sådan för två år sedan och där det stora initiala värdetappet från en ny bil var avklarat, har det faktiskt varit just det. Senaste prisindexstatistiken från bilpriser.se visar på nya rekordnivåer och vi kan konstatera att begagnatpriserna under det senaste året ökat med 13 procent. Sett två år tillbaka i tiden har priserna stigit med 18 procent.

Priskollen augusti - begagnade bilar i Sverige

Bilpriserindex Utveckling senaste 12 mån Utveckling senaste 24 mån
Bilar totalt +13% +18%
Diesel +10% +14%
Bensin +20% +28%
El -3% -5%

Bensinbilar är den kategori vars priser ökat mest. Under det senaste året handlar det om en 20 procentig ökning och backar vi bandet ytterligare ett år så är dagens nivå 28 procent högre. Även dieselbilar visar på en avsevärd prishöjning, +10 procent senaste året och i jämförelse med augusti 2019 är det 14 procent högre nivåer idag. Och elbilarna då? Dessa följer inte samma trend, men man ska också komma ihåg att volymerna av begagnade elbilar är låga, vilket gör prisutvecklingen volatil och mer svårbedömlig.

”Priserna på elbilar ligger ungefär på samma nivå i dag som när bonus malus infördes 2018. Under den här tiden har fossildrivet rusat med över 30 procent, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Men trots kraftiga prisökningar på fossildrivet är det fortfarande dyrare att köpa en begagnad elbil. Daniel Odsberg ser detta som ytterligare en faktor.

”Priserna på elbilar ligger ungefär på samma nivå i dag som när bonus malus infördes 2018. Under den här tiden har fossildrivet rusat med över 30 procent, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil. ”Elbilar är fortfarande relativt dyra med ett högre andrahandsvärde än fossildrivna bilar, och det tror jag påverkar prisutvecklingen negativt eftersom färre kan vara med och konkurrera. Den senaste tiden har det kommit ut många nya elbilsmodeller med attraktiva prislappar. När dessa når andrahandsmarknaden kommer det bli överkomligt för fler att köpa en elbil”, säger Daniel Odsberg.

Prisutvecklingen beräknas genom rullande 5-månadersvärden.

ContactIcon
Kontakt