En lägesrapport över begagnatmarknaden

Priskollen april

Vi på Kvdbil vill fortsatt dela med oss av vår syn på marknaden och prisbilden vad det gäller begagnade bilar. Vår ambition är att komma ut med Priskollen en gång i månaden framöver, men med tanke på de speciella omständigheter som råder i världen just nu vill vi ge er en uppdatering kring marknadsläget redan nu.

Privatköparna har fortsatt bra köpkraft

Vi ser små förändringar i slutpriser i jämförelse med två veckor sedan. Vi beskrev i förra Priskollen att vi kunde se en nedgång i våra slutpriser under perioden januari – mars från 83% till 78%. Diagrammet nedan visar slutpriserna mot annonserat pris i bilhandeln veckovis och vi kan där se att nedgången har stannat av och under sista veckan till och med gått upp en procentenhet. De annonserade priserna i handeln har ännu inte rört sig nedåt i någon större utsträckning vilket talar för att ”prisfallet” har stannat av.   Vi kan fortsättningsvis även se att de bilar som har vår märkning Kvdbil Certifierad har en större dragningskraft och att de i genomsnitt ligger 4 procentenheter över det genomsnittliga slutpriset för alla sålda bilar.

priskollen upplaga 2 bild 1 crop Slutprisutveckling på Kvdbil i förhållande till annonserat pris i bilhandeln veckovis 2020

Privatköparna har fortsatt täten i budgivningen

När det gäller antalet budgivare per objekt kan vi tydligt se en ökning de två senaste veckorna. Det är privatköparna som ökar och bilhandlarna är fortsatt försiktiga med sina inköp. Som vi beskrev i vår tidigare uppdatering är auktionsmodellen en mycket bra försäljningsmodell när det är lite skakigare på marknaden.

Att köpa en begagnad bil till ett fast pris i dessa tider är inte lika lockande för konsumenterna och det kan vi även se vad det gäller andelen bilar som köps via Kvdbils Köp Direkt-koncept. Innan Corona-pandemin låg andelen sålda bilar på Köp Direkt på mellan 10-15% och nu ligger samma andel på 4-5%. Vi ser dock ett positivt intresse hos privatköpare kring vår nylanserade tjänst hemleverans – där du får bilen transporterad hela vägen hem till din dörr.

priskollen upplaga 2 bild 2 crop *Genomsnittligt antal budgivare per bil och vecka för alla sålda personbilar under 2020 *

Prisbilden just nu och framåt

Försäljningen håller alltjämt bra fart och det är privatköparna som står för trycket på budgivningen. Vi ser att budkraften på auktionerna ökar successivt, vilket återspeglas i auktionspriserna som funnit sina nya normalnivåer, något lägre än de var under årets första tio veckor.

”Något som är oerhört positivt är återkomsten av privatbudgivare som vi sett de senaste veckorna, det bådar gott för kommande försäljningar,” säger Hans Johnson, värderingschef, Kvdbil.

Prisbilden på bilmarknaden i stort har de senaste två veckorna varit ganska oförändrad, där bilhandlarna endast har gjort mindre prissänkningar. Det stora pristappet skedde från mitten av mars och tre veckor framåt och därefter har priserna stabiliserats.

”Det är möjligt att vi kommer se en liten ökning av priserna om fler och fler privatbudgivare återvänder till auktionsrummet, men generellt sett vill jag betona att det just nu är en ganska suddig bild i kristallkulan, där vi kan påverkas av såväl nationella som internationella beslut och bestämmelser,” avslutar Hans.

[Läs fler uppdateringar av Priskollen här](https://kvd.se/priskollen)
ContactIcon
Kontakt