Vem kör bäst?

Svenskarna svarar att kvinnor är de bästa bilförarna

Vem kör bäst? Kvinnor i yngre medelåldern, svarar de personer vi frågat i en Sifo-undersökning. Och hur de själva kör? Utmärkt, svarar de flesta. I synnerhet männen ger sig själva höga betyg.

Kvinnor och män tycker olika

Det är kvinnor i åldern 35-50 år som är de bästa bilförarna, enligt svenskarna (35 %). Totalt anser 44 procent att kvinnor kör bil bättre än män. Men män och kvinnor är långt ifrån överens. Bland kvinnorna är det 58 procent som tycker att kvinnor kör bil bäst medan motsvarande siffra hos männen är 30 procent. 46 procent av männen tycker i stället att män kör bättre, mot bara 16 procent av kvinnorna.

Göteborgare har bäst rattsjälvförtroende

Gällande frågan om hur bra de tillfrågade själva kör, då svarare 60 procent av männen att de själva är utmärkta bilförare och på samma fråga svarade 46 procent av kvinnorna samma. Bara 2 procent av könen tycker att de kör dåligt. Störst självförtroende bakom ratten har göteborgarna (58 %) och sämst har skåningarna (47 %).

– Vad man lägger i begreppet bra bilförare skiljer sig nog. För vissa handlar det om att kunna hantera svåra situationer och för andra att aldrig hamna i dessa, där det senare är betydligt viktigare. En varningsklocka som undersökningen visar är att framför allt män, men även en betydande del av kvinnorna, anser att de själva är väldigt duktiga bilförare och då tar man ofta större risker, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Statistik från Transportstyrelsen visar att män oftare än kvinnor begår trafikförseelser eller råkar ut för allvarliga trafikolyckor. Under förra året stod männen för 81 procent av alla indragna körkort och vid singelolyckor med dödlig utgång under åren 2015-2019 var det män bakom ratten i 86 procent av fallen.Vilka tycker du är de bästa bilförarna?

Totalt Män Kvinnor
Män, 18-34 år 2 % 3 % 2 %
Män, 35-55 år 22 % 33 % 10 %
Män, 56-79 år 7 % 10 % 4 %
Kvinnor, 18-34 år 5 % 3 % 7 %
Kvinnor, 35-55 år 35 % 25 % 46 %
Kvinnor, 56-79 år 4 % 3 % 6 %
Vet ej 25 % 24 % 26 %
Män 31 % 46 % 16 %
Kvinnor 44 % 30 % 58 %


Hur anser du själv att du är som bilförare? (skala 1-10)

Totalt Män Kvinnor
10 11 % 13 % 9 %
9 12 % 13 % 11 %
8 31 % 35 % 26 %
7 20 % 20 % 19 %
6 10 % 9 % 12 %
5 4 % 2 % 7 %
4 2 % 1 % 2 %
3 1 % 1 % 0 %
2 0 % 0 % 1 %
1 0 % 0 % 1 %
Vet ej 1 % 1 % 1 %
Jag kör aldrig bil 8 % 5 % 11 %
Top 2 (9+10) 23 % 25 % 20 %
Top 3 (8+9+10) 53 % 60 % 46 %
Bot 2 (1+2) 1 % 0 % 1 %
Bot 3 (1+2+3) 2 % 2 % 2 %Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 mars 2021. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.Tillbaka till Nyheter

ContactIcon
Kontakt