Ett år efter bonus malus - Bra betalt för begagnade bilar

__De stora förändringarna på nybilsmarknaden med påföljande osäkerhet har medfört att marknaden för begagnade bilar är hetare än på länge, med kraftiga prisökningar som resultat. Sedan bonus-malus införande 2018 har priserna gått upp med 12,3 procent och den största ökningen märks bland bensinbilar. __

Sedan skattesystemet bonus-malus infördes 1 juli 2018 har begagnatpriserna gått upp med 12,3 procent. Dieselbilar har ökat med 11,3 procent, bensin med 15,8 procent och laddhybrider med 7,7 procent, enligt Bilprisers index för begagnande bilar. I snitt har slutpriserna på våra försäljningar under oktober ökat med 8 812 kronor.

Kikar man endast på årets första sju månader har priserna på bensinbilar ökat med drygt 24,8 procent.

-Det har blivit mindre attraktivt att köpa en ny diesel- eller bensinbil efter bonus-malus införande, vilket har lett till ett ökat intresse för begagnade bilar. Samtidigt har utbudet inte mött efterfrågan av köpare i Sverige och utomlands. Sammantaget har detta drivit upp priserna rejält på begagnat - och framförallt ser vi att priserna på bensinbilar stiger mest, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Om Bilprisers prisindex
Bilprisers prisindex bygger på auktionsförsäljning av cirka 25 000 begagnade bilar på kvdbil.se.

Tillbaka till Bonus malus 2022-2023

GetPaidIcon

Att sälja bilen genom Kvdbil är busenkelt

Vi sköter hela affären. Du når köpare i hela Sverige och utomlands. Sälj till oss och få betalt direkt eller välj öppen budgivning.

ContactIcon
Kontakt