Rapport: Kraftig ökning av rattsurfare efter förbud

__Användandet av mobiltelefon under bilkörning har blivit allt vanligare efter att förbudet infördes. Innan lagen om mobilförbud trädde i kraft var det en av fyra som rattsurfade – nu är det en av tre. __

Sedan den 1 februari 2018 är det förbjudet att surfa, sms:a och prata i telefon med mobilen i handen för den som kör bil. Då visade vår Sifo-undersökning att var fjärde (24 %) ibland använde mobilen under körning – trots att 100 procent var medvetna om förbudet. Allt fler uppger idag att de använder sin mobiltelefon när de kör bil och vår nya Sifo-undersökning visar en ökning - idag säger en av tre (36 %) att de trotsar förbudet.

Olika mellan kön

I Sverige finns flest rattsurfare i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland (41 %) medan det är minst i Göteborg (24 %). Svårast med att lägga undan mobilen har männen. Fyra av tio (41 %) män säger att de någon gång använt mobilen under körning sedan lagen infördes. Hos kvinnor är det en av tre (32 %). För två år sedan var det 28 respektive 20 procent.

Resultatet av undersökningen

Frågan som ställdes: Har du pratat eller surfat med mobilen under bilkörning sedan den nya lagen om mobilförbud trädde i kraft 2018?


Totalt Bilägare Man Kvinna Stockholm Göteborg Malmö
Ja, regelbundet 5 % 7 % 7 % 3 % 5 % 3 % 2 %
Ja, någon gång 31 % 36 % 33 % 29 % 29 % 21 % 37 %
Nej 63 % 57 % 59 % 67 % 65 % 74 % 60 %
Vet ej 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 1 %
Ja (summering) 36 % 42 % 41 % 32 % 35 % 24 % 39 %
Bas 1 604 1 164 812 792 357 161 103

__Om undersökningen__
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
[Tillbaka till Nyheter](https://kvd.se/nyheter)
ContactIcon
Kontakt