Köparna är tillbaka på begagnatmarknaden

__Den rådande pandemin slog hårt på många olika delar av samhället, vilket i sin tur fick priserna på begagnade bilar att falla, då de ekonomiska utsikterna plötsligt ändrades för många. Dock visar våra siffror att priserna inte bara har stabiliserats, utan även är på väg uppåt igen. __

Den svenska begagnatmarknaden för bilar har varit stark i flera år, främst till följd av hög beskattning av nya bilar med höga utsläpp, men också på grund av stort intresse från utländska köpare till grund av låg kronkurs.

I januari var priserna hos oss på Kvdbil drygt 27 procent högre än i juli 2018 då bonus malus-systemet infördes. Men i februari föll priserna hela 8,2 procent, och i takt med att coronapandemin tog ett allt starkare grepp om Sverige och världen fortsatte priserna att sjunka. I mars noterades en nedgång med ytterligare 4,3 procent.

Priserna på väg uppåt igen

Men slutpriserna på bilarna har inte bara hunnit stabiliseras, utan även börjat öka igen. I april steg priserna med 2,3 procent, i maj fortsatte uppgången med 2,8 procent och allra mest ökade bensinbilarna med hela 7,3 procent. Vi kan även se att antalet budgivare har ökat per objekt. Under maj var det i genomsnitt 7,5 procent fler budgivare per bil än i mars.

”Vi ser helt klart en ökad aktivitet hos köparna. Att detta sker mitt under coronakrisen, när osäkerheten fortfarande är stor och det saknas ljustecken i andra delar av ekonomin, ser jag som ett riktigt styrkebesked. Det visar att den underliggande efterfrågan är stor och tyder på höga prisförväntningar”, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Bensindrivna bilar ökar och hemester väntar

”Bensinbilarna säljer bäst just nu,” konstaterar Fritz. En av de viktigaste förklaringarna till att bensindriva bilar ger bäst betalt för säljarna just nu är att bensinpriset störtdykt det senaste, men även att dieseln just nu är över kronan dyrare än bensinen.

I kölvattnet av pandemin kommer troligen fler svenskar än vanligt att semestra på hemmaplan, något som Fritz tror kan vara ännu en bidragande faktor till att priserna på begagnade bilar ökar.

”I år är det hemester som gäller och vi tror många kommer passa på att upptäcka vårt vackra Sverige med bilen. Det skulle i så fall ytterligare kunna öka efterfrågan på andrahandsmarknaden som har mer prisvärda alternativ och som inte kräver lika stor investering. Vi förbereder oss för ett högre tryck än vanligt”, avslutar hon.


Prisutveckling 2020
(jmf föregående mån)
Jan Feb Mar Apr Maj Skillnad mot max*
Totalt +10,9 -8,2 -4,3 +2,3 +2,8 -7,6
Bensin +14,7 -8,7 -2,6 +2,6 +7,3 -2,2
Diesel +5,2 -4,0 -3,0 ±0 +4,7 -2,5

*Maj 2020 jmf januari 2020

Källa: Bilpriser


[Tillbaka till Nyheter](https://kvd.se/nyheter)
ContactIcon
Kontakt