Allt fler vill köpa begagnad bil under pandemin

Efterfrågan på ett eget fordon under den rådande pandemin har resulterat i att försäljningen av begagnade bilar slog rekord i tredje kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol såldes 8,4 procent fler bilar. Bakom ökningen stod framför allt kvinnor och storstadsbor, visar våra senaste siffror.

Aldrig någonsin tidigare har så många begagnade bilar sålts i Sverige som under det tredje kvartalet i år. Totalt bytte 393 613 bilar ägare, en ökning med 8,4 procent jämfört med samma kvartal 2019. Det här visar utdrag från Bilregistret som vi sammanställt via Vroom.

– Både priser och sålda fordon slår rekord, vilket till stor del förklaras av coronapandemin och dess effekter. Efterfrågan på bilar har ökat rejält och andrahandsmarknaden gynnas av att vara mer prisvärd när många hushåll behövt anpassa sin ekonomi. Under mina tio år i branschen har jag aldrig upplevt något liknande, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Stor efterfrågan hos kvinnor och storstadsbor

Mest ökade försäljningen i Stockholm (15,2 %) följt av Gotland (11,9 %) och Västerbotten (10,4 %). Antalet kvinnor som köpte en begagnad bil ökade också kraftigt. Medan männen gjorde 6,1 procent fler transaktioner var samma siffra bland kvinnorna 12,3 procent.

– Då coronapandemin har inneburit förändrade resvanor med fler som åker i privata fordon, är det naturligt att de största ökningarna sker i grupper som vanligtvis reser mer kollektivt. Nu återstår att se om trenden håller i sig, säger Daniel Odsberg.

Stor ökning för laddbart – och diesel

Procentuellt var ökningen störst inom el- och förnyelsebart: laddhybrid (80,2 %), elhybrid (54,6 %) och el (52,4 %), medan dieselbilarna ökade klart mest i antal (+18 396 / +16,6 %).

– Laddbara bilar står fortfarande bara för någon procent av andrahandsmarknaden, men de blir allt vanligare och det är mycket positivt för konsumenterna. Att försäljningen av dieselbilar ökar så kraftigt kan bero på att många företag i våras valde att avvakta med att byta ut sina leasingbilar på grund av ekonomisk osäkerhet och långa leveranstider, säger Daniel Odsberg.


Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden Q3 2020

Län Q3 2020 Q3 2020 Förändring (%)
Stockholm 68 261 59 254 +15,2
Uppsala 13 806 12 667 +9,0
Södermanland 13 242 12 255 +8,1
Östergötland 17 691 16 829 +5,1
Jönköping 14 725 13 921 +5,8
Kronoberg 8 830 8 237 +7,2
Kalmar 11 339 10 563 +7,3
Gotland 2 626 2 347 +11,9
Blekinge 6 575 6 315 +4,1
Skåne 53 741 49 294 +9,0
Halland 12 611 11 721 +7,6
Västra Götaland 61 601 56 892 +8,3
Värmland 13 584 13 131 +3,4
Örebro 13 949 13 366 +4,4
Västmanland 12 129 11 241 +7,9
Dalarna 13 644 13 288 +2,7
Gävleborg 13 090 12 264 +6,7
Västernorrland 11 767 11 194 +5,1
Jämtland 6 571 5 998 +9,6
Västerbotten 11 669 10 573 +10,4
Norrbotten 11 993 11 499 +4,3
Län saknas 169 152 +11,2
Summa 393 613 363 001 +8,4

Om sammanställningen
Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning av filregistret transaktionsdata. Sammanställningen görs vanligtvis en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset (månadsstatistiken räknas upp med cirka 5 000 registreringar efter kalendermånadens slut).[Tillbaka till Nyheter](https://kvd.se/nyheter)
ContactIcon
Kontakt