Stor efterfrågan på egen bil har skapat rekordpriser på begagnade bilar

Är du en av dem som under året köpt en bil för att kunna ta dig fram på ett mer "coronasäkert" sätt? Under 2020 växte intresset för att ha egen bil och många köpte bil för att ta sig fram på ett säkrare sätt i vardagen. Tillsammans med en avstannad nybilsproduktion gjorde det att priserna på begagnade bilar steg under hela 2020.

Ökad efterfrågan på "coronasäkra" privatfordon och raserad nybilsförsäljning fick priserna på begagnade bilar att skjuta i höjden senvåren och sommaren 2020. Enligt vår auktionsdata, som bygger på cirka 26 000 försäljningar per år, har priserna inte bara fortsatt under hösten och förvintern – de har accelererat. Mellan juli till december steg priserna hela 9,1 procent.

– Vi trodde att uppgången skulle avta allteftersom nybilsförsäljningen kom i gång men så har det inte blivit. Priserna har stigit brant ända sedan i somras och rekorden avlöser varandra, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

För helåret 2020 steg priserna med 12,8 procent. Daniel Odsberg tror att andrahandsmarknaden kommer fortsätta utvecklas starkt även 2021.

– Jag tror coronapandemin kommer fortsätta driva efterfrågan på begagnade bilar, men kanske inte lika mycket som vi sett hittills. När restriktionerna lättas och fler börjar åka kollektivt kan eventuellt köptrycket minska. Samtidigt tror jag många redan vant sig med att ha bil och fått helt andra behov än tidigare, säger Daniel Odsberg.

– Andra triggers som kan ge prisökningar är den slopade förmånsrabatten för miljöbilar, förstärkt bonus malus som träder i kraft den 1 april och en återhämtning i exporten, fortsätter han.

När vi på Kvdbil i september lät Sifo fråga svenskarna vad man tror om prisutvecklingen på begagnade bilar kommande tolv månader var det dubbelt så många som trodde på högre priser än på sjunkande. Av de som spådde högre priser var det nästan sju av tio (68 %) som förklarade detta med ökat intresse för eget ägt fordon till följd av coronapandemin.

Prisutveckling (%) Jan-juni
2020
Juli-dec
2020
Hela
2020
Sedan bonus
malus juli 2018
Totalt +3,4 +9,1 +12,8 +27,1
Bensin +5,8 +8,2 +14,5 +36,6
Diesel +2,1 +8,4 +10,7 +24,7

Källa: Vårt systerbolag Bilpriser. Prisutvecklingen redovisas utifrån 5-månaders rullande medelvärden.[Tillbaka till Nyheter](https://kvd.se/nyheter)
ContactIcon
Kontakt