Bonus malus 2022

Regeringens förslag: höjd skatt diesel- och bensinbilar

Höjd fordonsskatt för nya diesel- och bensinbilar och rekordinvesteringar på järnvägen. Förslaget presenterades av Regeringen i början av september och väntas träda i kraft 2022.

Bonus malus, har sedan införandet 2018, fått utstå både ris och ros. Systemet innebar vid införande att nyregistrerade laddbara bilar fick en bonus medan fossildrivna bilar fick en höjd skatt de första åren. Positivt att verka för fler fordon med mindre utsläpp på våra vägar tycker en del. Medan andra beskyller systemet för att vara både rörigt och dyrt. Dessutom har många av bonusbilarna, som därmed fått statligt stöd, exporterats till utlandet.

Nytt förslag inför 2022

I följetången bonus malus presenterade Regeringen i början av september nya förändringar. Förslaget består av två delar: höjd fordonsskatt för nya diesel- och bensinbilar samt att gränsen för vilka bilar som omfattas av bonus höjs. Förslaget ska nu behandlas och eventuellt träda i kraft under 2022.

Satsningar på tåg- och cykelbanor

Skatteintäkterna ska bland annat bidra till att finansiera satsningar för att underlätta cykelanvändandet samt underhåll för järnvägstrafiken. Miljö- och klimatminister Per Bolund menar att ju mer Regeringen gör för att underlätta för människor att köpa elbilar, desto mer kommer andrahandsmarknaden för dessa att växa. Något ministern ser som positivt.

Önskan om incitament istället för straff

”Det är positivt att Regeringen skruvar i modellen, i stället för att ändra hela systemet. Däremot hade jag hellre sett olika incitament, i stället för straff, för att minska koldioxidutsläppen. Exempelvis kan man införa en skrotningspremie för att få bort de riktigt gamla bilarna, som ofta är miljöbovar, från vägarna. För det kommer dröja innan vi helt kan bortse från diesel- och bensinbilar för att tillgodose vårt transportbehov, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil."

Såhär ser förslaget ut:

2021 2022 2023
Maximal bonus (kr) 70 000 70 000 50 000
Lägsta bonus (kr) 10 000 5 000 5 000
Gräns för att erhålla bonus (CO2-gram/km) 60 g 50 g 30 g
Bonus gasbil (kr) 10 000 10 000 10 000
Högsta bonus laddhybrid (kr) 45 000 20 000 10 000

Källa:
regeringen.se

GetPaidIcon

Att sälja bilen genom Kvdbil är busenkelt

Vi sköter hela affären. Du når köpare i hela Sverige och utomlands. Sälj till oss och få betalt direkt eller välj öppen budgivning.

ContactIcon
Kontakt