Miljö

Vi på KVD arbetar systematiskt med CR, Corporate Responsibility, ett begrepp som inbegriper frågor som rör miljö, arbetsmiljö och etik.

Vi bedriver en verksamhet som har påverkan på miljön och miljöfrågorna är därför prioriterade inom CR-arbetet. Det är en självklarhet för oss på KVD att uppträda med ansvarskänsla och att välja arbetsmetoder som tar största möjliga hänsyn till miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Under 2012 har en miljööversyn genomförts på samtliga anläggningar för att säkerställa att de följer lagar och krav inom miljöområdet. Ett internetbaserat kemikaliehanteringssystem har införts för att få en effektiv, säker och regelrätt hantering av de kemikalier som används på våra anläggningar.