Kultur och värderingar

Livet på KVD rör sig fort. Vi är ett snabbväxande tillväxtföretag och vi har stort fokus på att nå och skapa resultat. När vi frågar våra nyanställda medarbetare om deras upplevelse av KVD kommer ofta samma ord. Det är väldigt välkomnande och familjärt på KVD. Arbetet är utmanande och utvecklande och vi har roligt på jobbet!

Våra värdeord sammanfattas i vårt REP 

Respekt, Engagemang och Prestigelöshet

R Vi har respekt för varandra och varandras olikheter. Vi respekterar våra uppdragsgivares egendom. 

E Vi hjälper varandra. Tillsammans är vi snabbare, starkare och bättre. Vi ser till vad som är bäst för våra kollegor och våra kunder. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår, men inte lika bra som imorgon!

P Alla på KVD är lika viktiga. Därför lyssnar vi på varandra och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den.