Köptrygghet

Köptrygghet är en av de viktigaste delarna i KVD:s affärsidé. Vi strävar alltid efter att ge dig som köpare korrekt och relevant information och den hjälp du behöver för att välja rätt begagnad bil eller fritidsfordon.

KVD - Begagnade bilar helt enkelt
KVD - Begagnade bilar helt enkelt

Alla auktionsobjekt på vår marknadsplats har testats av professionella tekniker, i form av ett så kallat KVD-test. Resultatet dokumenteras och publiceras på vår webbplats, för att du ska veta skicket på bilen eller fritidsfordonet som säljs. Ett köp genom oss på KVD avslutas inte förrän du kontrollerat och godkänt skicket på fordonet. Motsvarar auktionsobjektet inte den beskrivning som angetts för auktion när du kontrollerar detta, återbetalas eventuellt erlagd betalning. Vid väsentliga fel som upptäcks efter leverans förbehåller också sig KVD rätten att återköpa fordonet till försäljningspriset.