Koll på
Läget på begagnatmarknaden

Historiskt försäljningsras av begagnade bilar

Försäljningen av begagnade bilar minskade med hela 18 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är den största nedgången i försäljning som hittills uppmätts.

Även försäljningstillväxten av elbilar avstannade helt under kvartalet och hamnade på samma nivå som kvartalet innan. Det visar vår kvartalsvisa sammanställning över försäljningen av begagnade bilar i Sverige.

Största tappet i Stockholm

Försäljningen av bilar på den svenska andrahandsmarknaden sjönk kraftigt under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2021. Totalt såldes 313 150 bilar vilket är en minskning med 70 830 fordon. Försäljningen av begagnade bilar minskade i samtliga län. Största tappet skedde i Stockholm med hela 28 procent. Västermanland hade den minsta nedgången med 11 procent.

Under Q2 såg vi den största nedgången i försäljning mellan två kvartal sedan vi började mäta 2014. Visserligen jämför vi med ett mycket starkt andra kvartal 2021, men det är tydligt att det försämrade ekonomiska klimatet påverkat många hushålls vilja investera i en ny begagnad bil. Ett ytterligare tecken på en vikande efterfrågan är att priserna på begagnade bilar backar efter en lång period av stigande priser, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Diesel och bensin backar mest

Dieselbilarna var det bränslefordon som minskade mest, 22 procent, följt av bensinbilarna som tappade 19 procent. Även laddhybriderna backade 12 procent i försäljning. Försäljningen av elbilar däremot, ökade med 81 procent jämfört med i fjol - men ökningen mot kvartalet innan var marginell.

– För första gången ökade inte försäljningen av elbilar på begagnatmarknaden. Samtidigt skedde en kraftig ökning under första kvartalet i år, så frågan är om trenden är bruten eller om det skett ett tillfälligt försäljningstapp, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

ContactIcon
Kontakt