Hero background
Historiskt tapp på begagnatmarknaden

Rekordlåg försäljning – skyhög efterfrågan

Ett rekordsvagt fjärde kvartal för försäljningen av begagnade bilar. Fossildrivna bilar står för det stora tappet medan försäljningen av eldrivet skjuter i höjden.

Den svenska andrahandsmarknaden för begagnade bilar sjönk under årets sista kvartal. Så pass mycket att vi faktiskt kan prata om ett historiskt lågt antal bilar som bytte ägare under fjärde kvartalet. Jämfört med året innan var det 24 009 färre transaktioner på den svenska andrahandsmarknaden under årets sista kvartal.

Välkänd trio tros ligga bakom

Det är bonus malus, brist på komponenter och skyhöga priser på begagnade bilar som ligger bakom den stora minskningen.

-  Det är ett historiskt tapp och det finns flera förklaringar som jag ser det. En är att det gått tre år sedan bonus malus infördes. 2018 var ett år där nybilsregistreringarna dog ut på hösten efter införandet av bonus malus. Många, inte minst företag, har för vana att byta bil efter 36 månader och vi har därför sett mindre byten just under hösten. Lägg där till höstens stora samtalsämne - komponentbristen -som indirekt slår mot andrahandsmarknaden eftersom det innebär färre bilbyten. En tredje förklaring som säkert också påverkar är att priserna på andrahandsmarknaden står på all time high, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Fossilt backar - laddbart uppåt framåt

Försäljningen av bensin- och dieselbilar minskade med 9,9 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med året innan. Laddbara bilar går däremot mot strömmen och ökar kraftigt med 94,4 procent. Kikar vi enbart på helt eldrivna bilar är ökningen ännu större, 172,7 procent fler begagnade elbilar bytte ägare sista kvartalet 2021.

Den senaste tiden har vi sett en explosionsartad ökning av laddbart på andrahandsmarknaden. Omställningen till en elektrifierad fordonsflotta började ta fart för några år sedan och det är de bilarna som nu når begagnatmarknaden i högre takt. I och med att utbudet blir större och priserna sjunker på nybilsmarknaden är detta en utveckling som självklart bara kommer att fortsätta, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Höga priser på begagnat

2021 var prismässigt ett annorlunda år på begagnatmarknaden. Prisbilden gick från en all-time-high-nivå till ytterligare rekordnivåer.

Minskad export

Även exporten bidrog till den minskade försäljningen. För helåret minskade exporten med 14 980 bilar (-14,3 %) jämfört med året innan.

ContactIcon
Kontakt