SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Tjänstebilens framtid

Så tycker de olika partierna om tjänstebilar

Att ha förmånsbil har länge varit populärt i Sverige och en kvarts miljon förmånsbeskattade bilar har rullat på gatorna de senaste åren. Men under 2021, i samband med regeringens kraftiga skattehöjningar, svalnade intresset och antalet bilar inköpta av företag minskade. Inför valet väcks frågan igen: hur ser framtiden ut för tjänstebilar? Och vad tycker de olika partierna i frågan?

Bör det bli dyrare eller billigare att ha tjänstebil i framtiden?

Teknikens värld tog pulsen på några av våra folkvalda politiker om tjänstebilens framtid. Frågan som ställdes var: bör det bli dyrare eller billigare att ha tjänstebil i framtiden? Vi fick ta del av politikernas svar.

Vänsterpartiet, Ulla Andersson:

"Det bör bli dyrare. Vi behöver ett mer transporteffektivt samhälle för klimatets skull men det är också rimligt ur ett jämlikhetsperspektiv. De flesta tjänstebilar finns i storstadsområdena i kommuner med hög genomsnittsinkomst."

Kristdemokraterna, Hampus Hagman:

"Våren 2021 hanterade Skatteutskottet regeringens förslag om en justerad beräkning av bilförmån där regeringen föreslog en justering av schablonen som används för att beräkna förmånen. Skatteutskottet röstade ja till regeringens förslag, medan vi kristdemokrater reserverade oss. Det gjorde vi eftersom regeringens förslag innebar en skattehöjning för de som kör förmånsbil med ett nybilspris upp till cirka 357 000 kronor."

Centerpartiet, Per Åsling:

"Framför allt måste miljöaspekterna bli tydligare. Vi vill att parkering och trängselskatter ska avskaffas som skattebefriad förmån. På sikt bör endast miljöbilar som faller inom ramen för att få en bonus enligt bonus-malus kvalificeras som förmånsbilar."

Moderaterna, Niklas Wykman:

"Politiken bör inte göra det dyrare att ha tjänstebil eller försvåra den möjligheten. Moderaterna vill lätta bördan för den som är beroende av bilen i tjänsten liksom privat. Det är olyckligt att Socialdemokraterna aktivt velat motverka användningen av tjänstebil."

Liberalerna, Helena Gellerman:

"Det bör bli mer förmånligt att välja en laddbar tjänstebil de närmaste åren. Systemet med tjänstebilar är en av de viktigaste plattformarna för att vi snabbt ska nå klimatmålen för transportområdet. Företagsbilar generellt står för mer än 50% av nybilsförsäljningen och då med ett större fokus på ny teknik. Vi anser därför att laddbara bilar och framför allt rena elbilar bör få sänkt förmånsvärde för att öka takten i elektrifieringen av fordonsflottan. Företagen tar på det sättet en stor del av den högre kostnaden för eldrivna bilar i detta initiala skede och samtidigt skapas en begagnatmarknad med bilar i prisklasser åtkomliga för det stora flertalet bilköpare."

Socialdemokraterna, Jörgen Helleman:

"Vår ingång är att tjänstebil som förmån varken ska ha några nackdelar eller fördelar, jämfört med kontant lön. Därför har reglerna för schablonberäkningen av bilförmån nyligen justerats, för att bli mer neutral. Vi vill följa den utvecklingen."

Sverigedemokraterna, Eric Westroth:

"Vi anser inte att det ska bli dyrare att ha tjänstebil eftersom det skulle sakta ned omställningen av bilflottan. Om företagens möjligheter att erbjuda förmånsbil minskar finns risken att förnyelsen av bilbeståndet avstannar."

Miljöpartiet, Lorentz Tovatt:

"Som systemet med tjänstebil hittills har sett ut har det subventionerat bilåkande för dem med höga inkomster i städer där alternativ som bra kollektivtrafik finns. Miljöpartiet genomförde en förändring där förmånsbeskattningen på tjänstebil höjdes. Det innebär en mer rättvis beskattning och att förmånen beskattas som kontant lön. Framöver bör systemet utvecklas ytterligare för att ha en tydligare miljöprofil."

ContactIconKontakt