Stad och land
Så bilberoende är vi

Stora skillnader i bilberoendet mellan stad och glesbygd

En majoritet av invånarna i glesbygden är beroende av bilen för att sig till jobbet. I storstäderna är förhållandet nästan det motsatta.

En kartläggning av svenskarnas resvanor bekräftar att väldigt många som bor utanför våra städer är beroende av att köra bil för att ta sig till jobbet. Och det allra största bilberoendet har barnfamiljerna och de äldre.

Få klarar sig utan bilen

I glesbygden uppger hela 84 procent att bilen är deras primära transportmedel för att ta sig till jobbet. I Stockholm, Göteborg och Malmö är det endast 38 procent som har samma syn på bilen.

-  Vår kartläggning bekräftar att väldigt många som bor utanför tätort har svårt att klara sig utan bilen, och det är något politikerna behöver ha med sig om vi ska ha kvar en levande landsbygd, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Det skadliga smååkandet

I städerna gör vi oss mer ofta skyldiga till att ta bilen korta sträckor, något som med fossildrivna bilar kan vara skadligt. När bilen är kall är de skadliga utsläppen högre än när bilen är varm. Därtill kan ett regelbundet smååkande medföra skador på bilen i sig. Partikelfiltret kan bli igensatt och batteriet riskerar att åldras i förväg.

I städerna är det bara 10 procent som uppger att de kör mer än 20 mil en vanlig vecka.

-       Varannan bilresa är kortare än fem kilometer och det är framför allt i städerna det här skadliga smååkandet sker. För den som bor på landsbygden är pendlingsavstånden allt som oftast längre, vilket naturligtvis gör det svårare att ställa bilen, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 24-28 november 2021. Totalt intervjuades 1102 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

ContactIcon
Kontakt