Årsredovisning

KVD verkar inom affärsområdena värderingsverksamhet och auktionsförsäljning på internet. I KVD-koncernen ingår också företagets värderingstjänst – KVD Bilpriser. KVD ägs sedan 2010 av private equity-bolaget Ratos.

Under 2015 såldes drygt 30 000 fordon genom KVD och totalt lades 1,5 miljoner bud på våra marknadsplatser, vilket är 42 procent fler än under 2014. Genom värderingsföretaget Bilpriser utfördes 19 miljoner bilvärderingar under 2015, en ökning med 1,5 miljoner jämfört med föregående år. I april 2015 lanserades värderingstjänsten i Norge med stort genomslag, drygt 760 000 bil värderingar gjordes i systemet under fjolåret

För mer information om KVD under 2015, vänligen se vår årsberättelse eller vår årsredovisning nedan.