Årsredovisning

Kvdbil verkar inom affärsområdena värderingsverksamhet och auktionsförsäljning på internet. I KVD-koncernen ingår också företagets värderingstjänst – Bilpriser. Kvdbil ägs sedan 2010 av private equity-bolaget Ratos.

Under 2016 såldes cirka 30 000 fordon genom KVD och totalt lades 1,5 miljoner bud på våra marknadsplatser. Genom värderingsföretaget Bilpriser utfördes 19 miljoner bilvärderingar under 2016. I april 2015 lanserades värderingstjänsten i Norge med stort genomslag och under 2016 utfördes drygt 510 772 bilvärderingar i systemet.

För mer information om Kvdbil under 2016, vänligen se vår vår årsredovisning under bilagor längre ner.