Byta företagsbilar? Tänk på detta!

Det är mycket att tänka på när det kommer till företagets bilar. Vad för bilar ska vi ha, hur ser vår bilpolicy ut och dessutom, när dagen är inne, hur avyttrar vi bilarna på bästa sätt?

Vad för bil ska företaget köpa?

Vilken typ av bil som företaget ska köpa (eller leasa) beror på vad bilen ska användas till och om företaget har specifika behov, exempelvis ett stort lastutrymme, som bilen ska uppfylla. När behovsanalysen är klar är det en god idé att se över de stora kostnadsposterna.

Värdeminskningen - den största kostnadsposten

Räknat på en ny bil i Golfklassen som körs 2 000 mil per år, står värdeminskningen för 40 procent av bilens totala kostnad. På begagnade bilar har ofta den första, och stora, värdeminskningen redan skett. För att bilens restvärde ska vara så högt som möjligt vid en framtida försäljning är det därför viktigt att hålla efter sina bilar. Serva bilen enligt tillverkarens serviceintervall, laga stenskott och tvätta bilen på rätt sätt.

Dessutom kan man få igen en slant genom att hålla sig uppdaterad om rådande trender. Exempelvis ser vi på Kvdbil att bilköpare är mer och mer benägna att betala för ny teknik. Har man möjlighet att köpa in bilar till företaget utrustade med ny teknik, så är det en god idé – det betalar sig bra på begagnatmarknaden.

Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?

Skillnaden mellan dessa två begrepp är aningen snårigt och kan skilja sig från företag till företag, beroende på hur man utformar sin bilpolicy. Här nedan redogör vi för en generell uppdelning.

Oavsett om du har tjänstebil eller förmånsbil kan du göra avdrag för bilens kostnader. Skillnaden är om du som privatperson eller företag som ska göra avdragen. Vad som kan göra valet svårt är om du som ägare av företaget ska använda företagsbilen i både i tjänsten och privat.

Tjänstebil
En tjänstebil ägs av företaget och ska användas i verksamheten. Det är företaget som står för alla kostnader kopplade till bilen, men avdrag får göras för att minska skatterna och då hålla nere kostnaderna för företaget. En tjänstebil får användas privat, men som regel vid högst tio tillfällen per år, vilket i sin tur kan vara lite svårt att hålla reda på och när du använder en tjänstebil privat blir du som privatperson förmånsbeskattad. En viktig skillnad mellan tjänstebil och förmånsbil är att om företaget äger bilen får företaget göra avdrag på värdeminskningen.

Förmånsbil
Du som privatperson kan använda den obegränsat för privat bruk. Om du använder bilen i tjänsten och inte drar av några bilkostnader kan du få ”milersättning” från företaget. Bilförmånen ses om ett tillägg på din lön och är skattepliktig, vilket innebär att du som privatperson kan komma att betala mer i skatt.

Hur utformar man företagets bilpolicy?

Bilens inköpspris ger inte hela bilden vad bilen kostar er. Utgå istället från bilens Total Cost of Ownership (TCO) som inkluderar bilens alla kostnader. TCO ger er därför en mer sann bild av vad bilen kostar er att äga. Våra kollegor på bilpriser.se har omfattande data på olika modellers totala ägandekostnad.

Något som kan verka självklart, men som ibland missas, är att sätta ramar för vilka bilmodeller som kan köpas in. Detta för att bland annat motverka att man köper in modeller som är svåra att omplacera internt. Exempelvis kan en begränsning i policyn innebära sedan- och kombimodeller köps in och inte cabrioleter.

När det kommer till vilken utrustning bilarna ska ha är det bra att ha i åtanke att mycket extrautrustning avsevärt kan påverka bilens TCO. Men med det sagt utformar många företag sina policys med krav på viss säkerhetsutrustning. Exempel på detta kan vara City safety, autobroms, Bluetooth och backvarnare.

Hur säljer vi våra företagsbilar?

Börja med att ta ställning till om bilen ska säljas på den öppna marknaden eller om den ska byta ägare genom att, exempelvis, föraren köper ut den. För att utköpet av bilen ska vara korrekt ur ett skattemässigt perspektiv ska den värderas och ett intyg för vad bilen är värd upprättas. Ta då hjälp av en värderare förordnad av Handelskammaren för att få ett korrekt intyg, något som våra kollegor på Bilpriser kan hjälpa er med.

Om bilen ska säljas på den öppna marknaden kan ni se uppskattade försäljningspriser på bilpriser.se och få en god uppfattning om prisläget. Ni kan också knappa in bilens registreringsnummer på kvdbil.se för att komma igång med en försäljning.

Om du vill veta mer om du vi kan hjälpa dig som företag, kontakta oss på 010-167 30 21 eller forsaljning@kvdbil.se

Tillbaka till "Sälja företagsbilen"

GetPaidIcon

Att sälja bilen genom Kvdbil är busenkelt

Vi sköter hela affären. Du når köpare i hela Sverige och utomlands. Sälj till oss och få betalt direkt eller välj öppen budgivning.

ContactIcon
Kontakt